Monumenter - Monuments                                                                                 Updated: 07 NOV 2019

Der er et synligt minde for besætningerne på disse 103 fly.
De fleste steder mindes en enkelt besætning nær nedstyrtningsstedet, men det kan også være på en kirkegård. En mindesten, -plade, kors/cross eller info-tavle.
Als blev der rejst en mindesten for besætningerne på 2 fly efter en kollision. I
Horsens ses et korsstingsbroderi af eh med 47 navne på flyvere fra 9 fly.
I Rebild ses en mindeplade med 69 navne på flyvere fra 15 fly, der mistede livet under nedkastningsoperationer. Shellhuset har et RAF-minde med 9 navne fra 5 fly.

  73 Sten for 74 besætninger 1945-1949: 28 * 1950-1959: 7 * 1960-69: 0 * 1970-1979: 2 * 1980-1989: 1 * 1990-1999: 10* 2000-2009:  8 * 2010-2013: 7 * ?:10  ialt  73
103 Minder for flyvere            1945-1949: 34 * 1950-1959: 7 * 1960-69: 0 * 1970-1979: 2 * 1980-1989: 1 * 1990-1999: 26* 2000-2009: 11* 2010-2013: 8 * ?:14  ialt 103
+ p151 LAN ED614 2012 + p158 HAL HR722 2014 + p374 HAL MZ915 16 SEP 2019 + p373 HAL NP719 16 SEP 2019


You may see a memorial to the crews of these 103 planes.  In most places a single crew is remembered near the crash site, but it may also be in a churchyard.
A memorial stone, - plaque, cross or an information board. On
Als a memorial was erected to the crews of 2 planes after a collision. In Horsens you see a cross
stitch embroidery with 47 names of airmen
from 9 planes. In Rebild you see a memorial tablet with 69 names of airmen from 15 planes who lost their lives on supply operations. On the Shell House there is an RAF Memorial with 9 names from 5 planes.

  73 Stones to 74 crews  1945-1949: 28 *1950-1959: 7 * 1960-69: 0 *1970-1979: 2 *1980-1989: 1 * 1990-1999: 10 *  2000-2009:  8 * 2010-2013: 7 * ?: 10, in  total  73
103 Memorials to airmen 1945-1949: 34 *1950-1959: 7 * 1960-69: 0 *1970-1979: 2 *1980-1989: 1 * 1990-1999: 26 * 2000-2009: 11 * 2010-2013: 8  * ?: 14, in total 103
+ p151 LAN ED614 2012 + p158 HAL HR722 2014 + p374 HAL MZ915 16 SEP 2019 + p373 HAL NP719 16 SEP 2019

P_link Plane Force Sqdn Operation Crash_d Crash_site Mon Year
p007.htm  S WHI N1383 RAF 102 Attack DK d260440 Vildmosen Yes y1111
p022.htm  S BLE T1934 RAF 082 Attack DK d130840 Tranum Klit Yes y2013
p023.htm  S BLE R3913 RAF 082 Attack DK d130840 Tranum Klit Yes y2013
p049.htm  S STI W7441 RAF 007 Bomb G d290941 Lillebælt Yes y2012
p050.htm  S HUD AM523 RAF 608 Patrol d201041 Fårtoft near Thisted Yes y1111
p056.htm  S HAM AE148 RAF 408 Minelaying d111241 Sanderum Yes y1949
p064.htm  info MAN L7463 RAF 106 Bomb G d240442 Visgårde at Tinglev Yes y1111
p065.htm  S HAM P5330 RCAF 420 Bomb G d250442 Sønderby Bjerge Yes y1945
p066.htm  S WEL X3633 RAF 115 Bomb G d260442 Near Bevtoft Yes y1947
p069.htm  S WEL X3716 RAF 009 Bomb G d290442 Near Holbøl Yes y2004
p071.htm  S MAN L7399 RAF 106 Minelaying d020542 Near Lilholt Yes y2011
p083.htm  S STI W7531 RAF 015 Minelaying d180542 Galsklint, Fyn Yes y1946
p109.htm  prop STI R9351 RAF 015 Minelaying d190942 Storebælt off Nyborg Yes y1111
p112.htm  S HAL W1274 RCAF 405 Bomb G d240942 Ellesø Mose Yes y2006
p114.htm  S info LAN R5679 RAF 061 Minelaying d250942 Near Grønhøj Yes y2013
p123.htm  info WEL Z1343 PAF 300 Minelaying d081142 Vejle Fjord Yes y2012
p129.htm  S LAN W4277 RAF 044 Minelaying d080143 Søst Skov (Forest) Yes y1983
p131.htm  S HAL W7886 RAF 035 Bomb G d170143 Near Sdr. Stenderup Yes y1995
p133.htm  cross MOS DZ407 RAF 105 Attack DK d270143 Tveje-Merløse Yes y1111
p140.htm  S WEL BK368 RAF 166 Minelaying d090343 Near Filskov Yes y2008
p141.htm  S LAN ED305 RAF 044 Minelaying d100343 Lillebælt, Lyngsodde Yes y2013
p143.htm  S HAL DT620 RAF 138 SOE to PL d140343 Off Store Heddinge Yes y2010
p146.htm  S STI R9327 RAF 149 Bomb G d040443 Obbekær E of Ribe Yes y1945
p157.htm  S STI R9261 RAF 007 Bomb G d210443 Kongsmark Yes y1993
p162.htm  S STI BF506 RNZAF 075 Bomb G d210443 At Bøgballe Yes y1971
p163.htm  S eh LAN W4330 RAAF 460 Bomb G d210443 Vestbirk Yes y1951
p171.htm  S WEL HE395 RAF 196 Minelaying d290443 At Over Jerstal Yes y1949
p172.htm  S eh STI BF447 RAF 218 Minelaying d290443 Near Vrønding Yes y1950
p174.htm  S STI BF515 RAF 218 Minelaying d280443 Tågerup Mose Yes y1111
p175.htm  S WEL HE170 RAF 196 Minelaying d290443 Near Bjerndrup Yes y2003
p188.htm  S HAL HR940 RAF 051 Bomb G d250743 Kær Hestehave Yes y1949
p208.htm  S LAN JA851 RAF 049 Bomb G d180843 Hellesø Yes y2003
p209.htm  S LAN JA691 RAF 049 Bomb G d180843 Barsmark Yes y1949
p210.htm  S LAN EE117 RAF 619 Bomb G d180843 Ustrup Yes y1949
p216.htm  S info pr LAN EE138 RAAF 460 Bomb G d040943 Near Stadil Yes y1950
p223.htm  S HAL BB309 RAF 138 SOE to PL d170943 Slaglille Mark Yes y1970
p237.htm  S B17 4237718 USAAF 368 Bomb G d091043 Alstrup, Samsø Yes y1993
p245.htm  cross STI EF191 RAF 090 Minelaying d021243 At Hemmet Yes y1948
p252.htm  S P38 4267084 USAAF 343 Bomb G d050144 Near Brøndum Yes y1955
p254.htm  S LAN JA967 RAF 083 Bomb G d290144 Near Broballe Yes y1994
p255.htm  S LAN HK537 RAAF 463 Bomb G d290144 Near Mjels Yes y1994
p262.htm  S LAN R5702 RAF 625 Bomb G d150244 Near Avne Yes y1945
p263.htm  S LAN ND478 RAF 097 Bomb G d150244 Faaborg Yes y1111
p268.htm  S B17 4239894 USAAF 561 Bomb G d200244 Brahesholm, 1 km N Yes y1946
p270.htm  S B17 4231126 USAAF 560 Bomb G d200244 Near Bellinge Yes y1111
p273.htm  S B17 4231561 USAAF 335 Bomb G d240244 Near Øster Højst Yes y1950
p274.htm  s1 B17 4231349 USAAF 550 Bomb G d240244 Dannemare, Baltic Sea Yes y1945
p275.htm  S HAL LK705 RCAF 431 Minelaying d260244 Klelund Plantage Yes y1947
p278.htm  S B24 4252432 USAAF 755 Bomb G d090444 Venslev Yes y1945
p279.htm  S B17 4240051 USAAF 339 Bomb G d090444 The Baltic Sea Yes y1946
p281.htm  S B24 4252569 USAAF 786 Bomb G d090444 Saksfjedgård, Lolland Yes y1946
p284.htm  S eh LAN JB725 RAF 057 Minelaying d100444 Near Jelling Yes y1948
p286.htm  pla eh LAN JB600 RAAF 460 Minelaying d100444 Near Torrild Yes y1945
p287.htm  S LAN ND420 RAF 103 Minelaying d100444 At Brande Yes y1999
p289.htm  S eh LAN ME663 RAAF 460 Minelaying d100444 Aale Yes y1947
p290.htm  S LAN ND675 RAF 100 Minelaying d100444 Near Filskov Yes y2008
p300.htm  S STI EH955 RNZAF 075 Minelaying d190444 Near Jenning Yes y1945
p302.htm  S HAL LL235 RAF 077 Minelaying d230444 Sea off Traner Odde Yes y2005
p303.htm  S STI EF137 RNZAF 075 Minelaying d230444 Sea E of Tåsinge Yes y1994
p308.htm  S MUS FX995 RAF 019 Day ranger d060544 Lundby Krat Yes y1111
p309r.htm Re B24 4040530 USAAF 406 Drop in DK d070544 Vognbjerg at Skjern Yes y1990
p310r.htm Re HAL LL192 RAF 138 Drop in DK d080544 The Skagerrak Yes y1990
p313.htm  prop LAN LL963 RAF 103 Minelaying d160544 Off Avernakø Yes y2004
p314.htm  S prop LAN ME726 RAF 576 Minelaying d160544 Gamtofte Yes y1950
p322.htm  S LAN ND960 RAF 057 Minelaying d220544 At Nakke/Emtekær Yes y1946
p324.htm  S LAN LL950 RAF 630 Minelaying d220544 Vesterlund Yes y1945
p325.htm  pla B17 4231619 USAAF 615 Bomb G d240544 Sosegård, Bornholm Yes y2004
p326.htm  prop B17 4238005 USAAF 509 Bomb G d240544 At Østerholm, Als Yes y2004
p330.htm  S B24 4250329 USAAF 700 Bomb G d210644 Lillebælt Yes y1111
p338.htm  S HAL MZ808 RCAF 433 Minelaying d160844 Near Langøre, Fyn Yes y1950
p351.htm  S eh LAN PB292 RAF 083 Bomb G d270844 Høgsholt near Vejle Yes y1111
p352.htm  S cross eh LAN LM694 RAF 166 Minelaying d270844 Aastruplund Yes y1946
p353.htm  S LAN ME650 RAF 630 Bomb G d270844 Near Skarrild Yes y1946
p361.htm  S LAN PA163 PAF 300 Bomb G d300844 Lovns Bredning Yes y1111
p368.htm  S LAN ME718 RAF 115 Bomb G d300844 Oue at Hadsund Yes y1947
p371.htm  S LAN LM479 RAF 101 Bomb G d300844 Dejbjerg Yes y1111
p373.htm  S+374 HAL NP719 RCAF 432 Bomb G d160944 At Nørreskoven, Als Yes y1944
p374.htm  S+373 HAL MZ915 RAAF 466 Bomb G d160944 At Nørreskoven, Als Yes y1944
p377.htm  S MOS NS906 RAF 418 Day ranger d300944 Grib Skov, Sjælland Yes y1945
p379r.htm Re STI LK 238 RAF 161 Drop in DK d071044 Near Vemb Yes y1990
p381.htm  cross HAL MZ901 RCAF 424 Minelaying d151044 Near Idom Yes y1945
p382.htm  S LAN LM208 RAF 207 Minelaying d151044 Låstrup N of Viborg Yes y1946
p392r.htm Re STI LK279 RAF 138 Drop in DK d100245 Lillebælt Yes y1990
p393.htm  S HAL MZ793 RAF 010 Minelaying d140245 At Sdr. Asmindrup Yes y2005
p397r.htm S Re STI LK149 RAF 138 Drop in DK d230245 The North Sea Yes y1990
p400.htm  prop B17 44-6461 USAAF 326 Bomb G d260245 Near Højrup Yes y1111
p401r.htm S Re STI LK312 RAF 161 Drop in DK d050345 Limfjorden Yes y1990
p409.htm  s2 LAN ME449 RAF 103 Minelaying d120345 Østergårde at Tarm Yes y1945
p411.htm  Sh MOS SZ977 RAF 021 Attack DK d210345 Frederiksberg Yes y1995
p412.htm  Sh MUS HK460 RAF 064 Attack DK d210345 Fælledparken, Kbh Yes y1995
p413.htm  Sh MOS RS609 RAAF 464 Attack DK d210345 The Kattegat Yes y1995
p414.htm  Sh MOS NT123 RNZAF 487 Attack DK d210345 Øresund Yes y1995
p415.htm  Sh MOS SZ999 RAAF 464 Attack DK d210345 Nyrup Bugt (Bay) Yes y1995
p418r.htm Re STI LJ942 RAF 299 Drop in DK d030445 Roskilde Fjord Yes y1990
p422r.htm Re STI PK229 RAF 299 Drop in DK d120445 The North Sea Yes y1990
p424r.htm Re HAL NA344 RAF 298 Drop in DK d190445 The North Sea Yes y1990
p425.htm  S prop B24 KH410 RAF 206 Anti ship d210445 At Aarestrup Yes y1945
p426r.htm S Re STI LJ645 RAF 570 Drop in DK d230445 Skæring near Århus Yes y1945
p428r.htm Re STI LJ950 RAF 295 Drop in DK d270445 At Tipperne Yes y1990
p429r.htm S Re STI LK567 RAF 295 Drop in DK d270445 Plougslund Mose Yes y1995
p435r.htm Re STI LK151 RAF 138 Drop in DK d271144 Lillebælt at Assens? Yes y1990
p436r.htm Re STI LK143 RAF 138 Drop in DK d031244 Off Søndervig Yes y1990
p437r.htm Re STI LK193 RAF 196 Drop in DK d030445 Sheringham/Cromer Yes y1990