Lancaster III JA851 - Hellesø              SDBG * Google Map SDBG-AirmenDK                            Updated: 25 MAY 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777025.htm Davies W A F/Sgt RAF 49 p208.htm LAN JA851 Bomb G Hellesø d180843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777024.htm Rooke W J F/Sgt RAAF 49 p208.htm LAN JA851 Bomb G Hellesø d180843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777028.htm Silvester G B F/Sgt RAF 49 p208.htm LAN JA851 Bomb G Hellesø d180843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777026.htm Stancliffe C Sgt RAF 49 p208.htm LAN JA851 Bomb G Hellesø d180843 e777 e777.htm NO KNOWN
a113070.htm Tomlin T E P/O RAF 49 p208.htm LAN JA851 Bomb G Hellesø d180843 b200943 c113.htm Aabenraa
e777027.htm Tonkin T F/Sgt RAF 49 p208.htm LAN JA851 Bomb G Hellesø d180843 e777 e777.htm NO KNOWN
e777023.htm Watson K E Sgt RAF 49 p208.htm LAN JA851 Bomb G Hellesø d180843 e777 e777.htm NO KNOWN


"Natten til den 18. august 1943 angreb næsten 600 RAF bombere den tyske forsøgsstation ved Peenemünde på øen Usedom, nord for Stettin.
Under returflyvningen fra dette mål blev 3 "Lancaster" fly skudt ned mellem kl. 02.54 og 03.11 af en og samme tyske natjager. Samtlige ombordværende britiske flyvere omkom." (FAF) Se beretning fra Pilot, Oberleutnant Hans Meisner modtaget fra Jørgen Jørgensen, Flystyrt.dk. Se kilden i  p208MACR.
I ariklen nævnes, at en flyver forlod flyet gennem nødlugen over cockpitet. Hans faldskærm udløstes for tidligt, og han blev hængende på flyets haleplan!
Se Det Historiske-Tekniske Museum i Peenemünde.


De 3 fly: LAN JA851 styrtede ned
her ved Hellesø gård, LAN JA691 ved Barsmark her, og LAN EE117 ved Ustrup her.

LAN JA851 styrtede i havet her efter først at have ramt strandvolden, hvor flyet efterlod tydelige fordybninger fra de 4 motorer. (Kilde: Gunnar Hounsgaard). Flyets
pilot, T.E. Tomlin blev begravet den 20. september 1943, tilsyneladende uden gejstlig medvirken. De øvrige 6 besætningsmedlemmer har ingen kendt grav.

Se monument afsløret 17. august 2003 her ved Hellesøvej 1, 6430 Nordborg i landsbyen Holm og mindetale af Gunnar Hounsgaard.
Se The missing airman (link til fotos) om George Silvester fra dette fly. Se Ruten over Danmark og Nedskydning og øjenvidneberetning fra Jørgen Jørgensen.
Se også Lancaster fotos og p208MACR.
7 flyvere.

 "On the night before 18 August, 1943 nearly 600 RAF bombers attacked the German military test site at Peenemünde on the island of Usedom, north of Stettin.
During the return flight from this target 3 Lancasters were shot down between 02.54 and 03.11 by the very same German night fighter. All British airmen on board
perished." (FAF) See account from Pilot, Oberleutnant Hans Meisner received from Jørgen Jørgensen
, Flystyrt.dk. See the source in p208MACR.
The article states that an airman left the plane via the escape hatch above the cockpit. His parachute opened up too early and it got stuck on the tail plane!

See The Historical Technical Museum in Peenemünde.   

The 3 planes: LAN JA851 crashed here at Hellesø gård, LAN JA691 at Barsmark here  and LAN EE117 at Ustrup here.

LAN JA851 crashed into the sea here after it had hit the embankment at the beach, where the plane left visible dents from the 4 engines.
(Source: Gunnar Hounsgaard)
The pilot, T.E. Tomlin, was buried on 20 September, 1943, apparently with no ecclesiastical assistance. The other 6 members of the crew have no known grave.

See monument unveiled on 17 August, 2003 here at Hellesøvej 1, DK-6430 Nordborg in the village of Holm and memorial speech by Gunnar Hounsgaard.    
See The missing airman (link to photos) about George Silvester from this plane. 

See No. 49 Squadron RAF - Wikipedia*49 Squadron Association*RAF-Lincolnshire - 49 Sqn*Lancaster Photos*RAF Fiskerton HOME PAGE*RAF Fiskerton Airfield
Lancaster III JA851 ES-P took off from RAF Fiskerton at 21.43 hrs on 17 AUG 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) See p208MACR. 7 airmen.