Halifax V LL192 - Skagerrak                                                                       Updated: 11 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777707.htm Boffey R Sgt RAF 138 p310r.htm HAL LL192 Drop in DK The Skagerrak d080544 e777 e777.htm NO KNOWN
e777706.htm Macpherson A A Sgt RAF 138 p310r.htm HAL LL192 Drop in DK The Skagerrak d080544 e777 e777.htm NO KNOWN
e777704.htm McMullan H H F/O RAAF 138 p310r.htm HAL LL192 Drop in DK The Skagerrak d080544 e777 e777.htm NO KNOWN
e777705.htm Murphy K J F/O RCAF 138 p310r.htm HAL LL192 Drop in DK The Skagerrak d080544 e777 e777.htm NO KNOWN
a019053.htm Smith LLJ Sgt RAF 138 p310r.htm HAL LL192 Drop in DK The Skagerrak d080544 b170544 c019.htm Frederikshavn
e222022.htm Stannard L F F/O RAF 138 p310r.htm HAL LL192 Drop in DK The Skagerrak d080544 e222 e222k.htm Kviberg, S
e222023.htm Stynes B Sgt RAF 138 p310r.htm HAL LL192 Drop in DK The Skagerrak d080544 e222 e222k.htm Kviberg, S


HAL LL192 blev skudt ned over Skagerrak omkring her 60 km nord for Thisted efter at have nedkastet sin ladning til modstandsbevægelsen omkring her
øst for Nibe. (Kilde: AOD) Alle 7 flyvere omkom. 4 har ingen kendt grav, 2 er begravet i Sverige og 1 i Frederikshavn. Mere ved de enkelte flyvere. Se p310rMACR.

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.

Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. 7 flyvere.

HAL LL192 was shot down over the Skagerrak about here 60 km north of Thisted after having dropped its load to the Danish resistance movement about
here east of Nibe. (Source: AOD) All 7 airmen perished. 4 have no known grave, 2 are buried in Sweden and 1 in Frederikshavn. More at each airman.

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
and the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield * See p310rMACR.
Halifax V LL192 NF-A took off from RAF Tempsford on 07 MAY 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
See Group photo of this crew via the page about Kevin J. Murphy on The Canadian Virtual War Memorial has this. 7 airmen.