LAN JA967 - LAN HK537 - Monuments and crash site of JA967                          Updated: 01 JUN 2023
                                                                                                                                             
Mindesten for flyverne fra
LAN JA967 og LAN HK537 rejst
ca. 150 m nordøst for
Spangsmosevej 45, 6430 Nordborg.
Nedstyrtningssted for LAN JA967
var i lavningen i marken her
omkring 100 m nord for mindestenene.

Se Til minde for de dræbte flyvere:
Friheden har en pris
Artikel af Mathias Ingemann Holm,

Jyske Vestkysten 30 JAN 2020.

Engelske flyvere mindet - JV 30 JAN 2021


Memorial stones to the airmen from
LAN JA967 and LAN HK537 erected
about 150 m north east of
Spangsmosevej 45, 6430 Nordborg.
Crash site of LAN JA967 was
in the hollow in the field here about 100 m
north of the memorial stones.

See
In memory of the killed airmen:
Freedom has a price
Article by Mathias Ingemann Holm,

Jyske Vestkysten 30 JAN 2020.

English airmen remembered
Article by Katrine Stampe,
JV 30 JAN 2021