Stirling IV LK279 - Lillebælt                                                                               Updated: 15 JAN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777195.htm Ball R J W/O RAF 138 p392r.htm STI LK279 Drop in DK Lillebælt d100245 e777 e777.htm NO KNOWN
a058001.htm Carthew W J F/Sgt RAF 138 p392r.htm STI LK279 Drop in DK Lillebælt d100245 b110745 c058.htm Middelfart
a018001.htm French R Y F/Sgt RAAF 138 p392r.htm STI LK279 Drop in DK Lillebælt d100245 b050146 c018.htm Fredericia
e777196.htm Haragan W M Sgt RAF 138 p392r.htm STI LK279 Drop in DK Lillebælt d100245 e777 e777.htm NO KNOWN
e777194.htm Mercer G E P/O RAF 138 p392r.htm STI LK279 Drop in DK Lillebælt d100245 e777 e777.htm NO KNOWN
e777193.htm Toes G C Sgt RAF 138 p392r.htm STI LK279 Drop in DK Lillebælt d100245 e777 e777.htm NO KNOWN
e777192.htm Tucker L S F/Sgt RAAF 138 p392r.htm STI LK279 Drop in DK Lillebælt d100245 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 10. februar 1945 styrtede STI LK279 ned i Lillebælt ved Flækøjet omkring
her. Det nåede ikke at kaste forsyninger ved modtagepladsen "Niels".

”Natten til den 10. februar 1945 stod  man på 7 fynske modtagepladser klar til at signalere til allierede våbenfly. Ved 22-tiden satte det imidlertid ind med dårligt vejr,
hvorfor ingen af flyene nåede frem til de ventende fynboer." (FAF) De andre 6 fly returnerede, men
STI LK279 kom ikke tilbage.

"Stirling LK279 styrtede i Lillebælt, øst for Sønderskov, syd for Fænø. Ingen overlevende." (p392rMACR)

Se Google Map p392r Stirling LK279 og den lange version med detaljer. Se også Poul Erik Pedersen om Short Stirling NF-L LK279 og meget andet.

Den 10. februar 2015 blev 70-årsdagen for styrtet markeret i Fredericia ved en mindegudstjeneste i Christianskirken med deltagelse af Anne Dellow, 88 år,
søster til William J. Carthew, grev Ingolf og Sussie af Rosenborg, den australske ambassadør, den britiske militærattache, garnisonskommandanten i Fredericia, borgmesteren i Fredericia samt mange andre danskere med militær eller civil baggrund. (Kilde: Scans fra Henning Linnet - se også næste linje)
Se Lokalavisen Fredericia 17. februar 2015: Til ære for de, der mistede livet og 70 år efter tragedien skete, fotos: Rosa Engelbrecht, tekst: Jørgen Flindt.

1 flyver fra STI LK279 blev begravet i Middelfart og 1 i Fredericia. 5 flyvere har ingen kendt grav - men 1 af dem er måske den ukendte flyver i Fredericia!

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.

7 flyvere.

On 10 February 1945 STI LK279 crashed into the Lillebælt at Flækøjet about here. It failed to drop supplies in the drop zone "Niels".

”On the night before 10 February, 1945, they were ready at 7 drop zones on Funen to signal to allied planes with weapons. However, at about 10 p.m. bad weather
started, so none of the planes reached the waiting residents of Funen." (FAF) The other 6 planes returned, but
STI LK279 failed to return.

"Stirling LK279 crashed in Little Belt, E of Sønderskov, S of Faenø Island. No survivors." (p392rMACR)

See
Google Map p392r Stirling LK279 and the long version with details.

On 10 February 2015 the 70th anniversary of the air crash was commemorated at a memorial service in Christianskirken. Among the attendants were
Anne Dellow, 88, the sister of William J. Carthew, Count Ingolf and Sussie of Rosenborg, the Australian Ambassador to Denmark, the British Military Attache,
the Commandant of the Garrison of Fredericia, the Mayor of Fredericia, and many other Danes with a military or civilian background.


1 airman from
STI LK279 was buried in Middelfart and 1 in Fredericia. 5 airmen have no known grave - but one of them might be the Unknown airman in Fredericia!

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
and the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.


No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield
Stirling IV LK279 NF-L took off from RAF Tempsford on 09 FEB 1945. (Source: Aircrew Remembered has this.) Short Stirling7 airmen.