Mosquito FBIV DZ407 - Tveje-Merløse                                                Updated: 10 MAY 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a105001.htm Cox R H Sgt RAF 105 p133.htm MOS DZ407 Attack DK Tveje-Merløse d270143 b3001434 c105.htm Tveje-Merløse
a105002.htm Dawson J G Sgt RAF 105 p133.htm MOS DZ407 Attack DK Tveje-Merløse d270143 b3001434 c105.htm Tveje-Merløse

                                                                                                                                                                    430130mosquitowreck2  via  David Barry
”Da 8 britiske Mosquito-fly den 27. januar 1943 forsvandt ud over Sjælland efter at have
bombet B & W´s motorfabrik på Christianshavn, sås en røghale efter et af flyene. Kort efter kl. 17 styrtede et Mosquito-fly brændende ned umiddelbart vest for Tveje-Merløse Kirke, efter at have
ramt nogle trætoppe øst for kirken. De to ombordværende flyvere blev dræbt på stedet.
(
MOS DZ407 styrtede ned omtrent her, hvor et monument er rejst. Se også Mosquito fotos.)

Begravelsen fandt sted lørdag den 30. januar 1943. Fra tysk side deltog i højtideligheden major Sonntag, en tysk feltpræst og et æreskompagni af tyske soldater.
Tilstede var fra dansk side borgmester A. Hansen og politimester L. Rosen fra Holbæk, samt yderligere nogle politifolk. Også sognepræst K. Krarup og kirkeværge Valdemar Nielsen havde indfundet sig.

Der var sendt en mængde kranse til kisterne, hvor to tyske soldater stod æresvagt. Den tyske feltpræst holdt en smuk tale og foretog derpå jordpåkastelsen. Major Sonntag tog derpå ordet og bragte de faldne en hilsen fra værnemagten og den menige tyske soldat. Herefter affyredes en æressalut.

Uden for kirkegårdsmuren var samlet mange mennesker, som med blottede hoveder havde overværet jordpåkastelsen og de to taler.

Overalt i Tveje-Merløse, og flere steder i Holbæk, flagedes der på halv stang i anledning af flyverbegravelsen, hvilket ellers fra tysk side var forbudt. Æresbevisningen
for de dræbte flyvere og demonstrationen mod tyskerne var ikke til at tage fejl af.”  (FAF) p133MACR

Se Mosquito fotos og Google Map 14 Mosquitoes DK. og  video Et bombefly faldt ned i Tveje Merløse, 2 min. 24 sek.  2 flyvere.

When 8 British Mosquitos on 27 January, 1943 disappeared from Copenhagen after the bombing raid on B&W´s Engine Factory on Christianshavn not far from
the centre of Copenhagen a wisp of smoke was seen from one of the planes. Shortly after 5 p.m. a burning Mosquito crashed just west of Tveje-Merløse Church
after it had hit some tree tops east of the church. The two airmen on board were killed on the spot.
MOS DZ407 crashed about here where a monument is erected.

The burial took place on Saturday 30 January, 1943. From the German side Major Sonntag, a German army chaplain and a German company as guard of honour
took part in the ceremony. Present from the Danish side were mayor A. Hansen and police commissioner L. Rosen of Holbæk, and some more policemen. Also
vicar K. Krarup and churchwarden Valdemar Nielsen had turned up.

A number of wreaths had been sent to the coffins, where two German soldiers stood as guard of honour. The German army chaplain delivered a beautiful speech
and then officiated at the graveside. Major Sonntag then took over and brought a salute from the Wehrmacht and the private German soldier to the fallen. Then a
salute of honour was fired.

Outside the wall of the churchyard were gathered many people, who with uncovered heads had attended the the ceremony with the two speeches.

In all of Tveje-Merløse and several places in Holbæk flags were flown at half mast though it was prohibited by the Germans. The honour to the deceased airmen
and the demonstration against the Germans were unmistakable.” (Source: FAF)

See Mosquito Photos  * Google Map 14 Mosquitoes DK * No. 105 Squadron RAF - Wikipedia * 105 Squadron * p133MACR has details.
Mosquito IVDZ407 GB-R took off from RAF Marham at 14:26 on 27 JAN 1943 heading for Copenhagen. (Source: Aircrew Remembered has this.)
2 airmen.