Lancaster III JB725 - Near Jelling - Monument  Information  Photo: Anders Straarup 20 MAY 2017    Updated:  01 NOV 2017

P284 Monument  Monument for flyverne fra LAN JB725 rejst her
syd for Jelling ved Fårupvej 17, 7300 Jelling
afsløret 9. april 1948. Se Informationstavle.

"Stenen blev rejst på initiativ af Jellingborgere med tilknytning til modstandsbevægelsen.

På afsløringsdagen 9.4 1948 blev sten, grund og anlæg overdraget til formanden for Jelling Sogneråd, Jannik Laursen, der lovede at holde stedet vedlige.

Grunden ved Fårupvej blev skænket af fisker Jens Peder Pedersen, Skovdallund. Stenen blev fundet ved Tinnet Krat og skænket af gdr. Herman Jensen, Skovbølling.
Stenhuggerarbejdet blev udført af Gudnason i Give.

Mindestenen for Lancaster JB  725´s besætning er
placeret ca. 1 km øst for selve nedstyrtningsstedet,
som var nord for Fårup Huse (omkring her)." (KM)

In memory 9.4 1944
Monument to the airmen from
LAN JB725 erected here south of Jelling at Fårupvej 17, DK-7300 Jelling unveiled
on 9 April 1948. See Information board.

The memorial stone was erected on the initiative of residents of Jelling connected to the resistance movement.

It is placed about 1 km east of the crash site about here. (Source: KM)