Halifax III MZ901 - Near Idom                                                             Updated: 10 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a040001.htm Grace J P F/O RCAF 424 p381.htm HAL MZ901 Minelaying Near Idom d151044 b150645 c040.htm Idom
a040002.htm Guild R D F/Lt RCAF 424 p381.htm HAL MZ901 Minelaying Near Idom d151044 b150645 c040.htm Idom
a040003.htm Jory W E F/O RCAF 424 p381.htm HAL MZ901 Minelaying Near Idom d151044 b150645 c040.htm Idom
a040004.htm Lee J G F/Lt RCAF 424 p381.htm HAL MZ901 Minelaying Near Idom d151044 b150645 c040.htm Idom
a040005.htm Loughran H J F/O RCAF 424 p381.htm HAL MZ901 Minelaying Near Idom d151044 b150645 c040.htm Idom
a040006.htm Riley V L F/O RCAF 424 p381.htm HAL MZ901 Minelaying Near Idom d151044 b150645 c040.htm Idom
a040007.htm Smith N A P/O RCAF 424 p381.htm HAL MZ901 Minelaying Near Idom d151044 b150645 c040.htm Idom


 HAL MZ901 styrtede ned her, overblik her, få kilometer fra Idom og Holstebro, nær Engholm Mølle, Engholmvej 3, 7500 Holstebro. Se p381MACR.
Se mindekors på Idom Kirkegård. Fotos
 A * B * C * D Google Map p381 HAL MZ901

Se en udførlig Beretning fra Evald Sønderby om flystyrtet baseret på øjenvidneskildringer. En tidligere beretning byggede på andre kilder.
Se også Johannes Sønderby: Flyvergravene på Idom Kirkegård - et 50års minde i Hardsyssel Årbog 1994 s. 133-138 fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt.

Mere om begravelsen fra bogen Faldne Allierede Flyvere af Anders Bjørnvad baseret på forskellige kilder:
"I forbindelse med en mineudlægningsoperation til Kattegat blev et Halifax fly skudt ned den 15. oktober 1944. Flyet faldt ved skellet mellem 2 gårde i Idom sogn.
Alle om bord blev dræbt. Trods protest fra sognets side blev de dræbte flyvere af den tyske værnemagt nedgravet tæt ved ulykkesstedet uden at være lagt i kiste og
uden nogen form for ceremoniel.

Efter tyskernes kapitulation blev der ved mellemkomst af modstandsbevægelsen i Holstebro den 15. juni 1945 foretaget kristen begravelse på Idom kirkegård.
Inden de syv kister blev nedsat i en stor fællesgrav, blev der afholdt en mindehøjtidelighed på en åben plads uden for kirkegården.

I følget sås den britiske feltpræst Perkins, en gruppe canadiske soldater stationeret i Flensborg, repræsentanter for den danske modstandsbevægelse, samt en stor
del af sognets beboere. Højtideligheden, der begyndte kl. 15, indledtes med salmen "Nærmere Gud til dig". Derpå talte sognepræst H. H. Frank og feltpræst Perkins.

Kisterne blev derefter båret til graven, hvor begge præster samtidig foretog jordpåkastelsen. Det var ellers kun sognepræsten, der skulle have kastet jord på, men ved
en pludselig indskydelse deltog også feltpræsten. Han havde ingen skovl, men med sin hånd tog han op af sandet og kastede det på kistelåget, idet han på engelsk udtalte de tilhørende ord. Efter at der var affyret æressalut blæste en soldat koralen: "The last post". Se og hør Last Post. Den store forsamling skiltes efter at have
sunget "Altid frejdig - -" Se Tilbage om 3 timer - 75 år siden i Dagbladet Holstebro Struer 14 OKT 2019 og Idom 1944-2019 15 OKT 2019 75-årsdagen for flystyrtet.
Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission.
7 flyvere.

HAL MZ901 crashed here, overview here, a few kilometres from Idom and Holstebro, near Engholmvej 3, DK-7500 Holstebro. See p381MACR.
See memorial cross in Idom Churchyard.
Photos  A * B * C * D  Google Map p381 Halifax MZ901

See a comprehensive Account from Evald Sønderby about the air crash based on eye witness accounts. An earlier account was based on other sources.
This is also based on a report from Flight Sergeant A. C. Smiths who was on this operation as a member of the crew of Halifax LV785, ZA-C, 10 Squadron, RAF.
(Report sent by Evald Sønderby to AirmenDK on 20 SEP 2015. He had it from the youngest daughter of Virgil Lee Riley who sent much valuable information about him.)
See Riley Lake.
More about the funeral in the book Fallen Allied Airmen by Anders Bjørnvad based on a number of sources:

On 15 October 1944 HAL MZ901 was shot down about here in connection with a minelaying operation in the Kattegat. The plane fell at the boundary line between
2 farms in the Parish of Idom. All on board were killed. The German Wehrmacht dug down the killed airmen near the crash site in spite of protests from the parish.
No coffins were used, and there was no kind of ceremony.

After the German capitulation the resistance movement in Holstebro saw to it that the airmen could have a Christian burial in Idom Churchyard. On 15 June 1945
there was a memorial ceremony before the 7 coffins were interred in a large common grave. Among the mourners were Canadian soldiers, members of the resistance movement and many residents of the parish. Vicar H. H. Frank and the British Army Chaplain Perkins spoke.

Then the coffins were carried to the grave, where both priests sprinkled earth on the grave at the same time.
After a salute of honour a soldier blew The Last Post. See and listen to The Last Post. The ceremony ended with the singing of "Always dauntless -" (Source: FAF)
See Back in 3 hours - 75 years ago translated from the article with photos Tilbage om 3 timer - 75 år siden in Dagbladet Holstebro Struer 14 OCT 2019.

No. 424 (Tiger) Squadron was formed within No. 6 Group, see No. 6 Group and the Canadian Squadrons and 424 Transport and Rescue Squadron.
Halifax * Halifax - BC Museum of Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.


Halifax III MZ901 QB-N took off from RAF Skipton on Swale at 18.22 hrs on 15 OCT 1944. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.)