B 24H 42-52569 - Saksfjedgård Monument                                       
Photos:
23 MAY 2009     Updated:  29 NOV 2010Monument for 3 flyvere fra B24 42-52569 på nedstyrtningsstedet her. Zoom.
Find Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby, kør 700 m mod sydøst til den nye informationstavle her. 1650 m til monumentet!
Monumentet er på gammel havbund i højre kant af nærmeste trærække set herfra.

Forest E. Kayser, Portsmouth, Ohio
Zvonomir Sambol, Chicago, Illinois
Gerrard Horton, Dallas, Texas
9.4 1944
Fremmede stridsmænd sejrende segned.
Ej skal glemmes I frihed gav os.
Rejst i taknemlighed af omegnens beboere  
        Afsløret 5. maj 1946.

Monument to 3 airmen from B24 42-52569 at the crash site here. Zoom.
Find Lyttesholmvej 4A, DK-4970 Rødby, drive 700 m SE to the information table here.
Walk 1650 m to the monument!
The monument stands on old seabed at the right edge of the trees seen from here.

Forest E. Kayser, Portsmouth, Ohio
Zvonomir Sambol, Chicago, Illinois
Gerrard Horton, Dallas, Texas
9.4 1944
Foreign warriors sank victoriously We remember you gave us freedom
Erected in gratitude by residents of the area  
Unveiled on 5 May 1946.