Lancaster III PB292 - Høgsholt near Vejle                                                 Updated: 03 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a074001.htm Frew W E F/Lt RAF 83 p351.htm LAN PB292 Bomb G Høgsholt near Vejle d270844 b080946 c074.htm Randbøl
a074002.htm Howarth A V F/Sgt RAF 83 p351.htm LAN PB292 Bomb G Høgsholt near Vejle d270844 b080946 c074.htm Randbøl
o888070.htm Page R E Wt/O RAF 83 p351.htm LAN PB292 Bomb G Høgsholt near Vejle d270844 o888 o888.htm POW
a074003.htm Perkins A S S/Ldr RAF 83 p351.htm LAN PB292 Bomb G Høgsholt near Vejle d270844 b080946 c074.htm Randbøl
a074004.htm Smith B F/Sgt RAF 83 p351.htm LAN PB292 Bomb G Høgsholt near Vejle d270844 b080946 c074.htm Randbøl
a074005.htm Tennent K G P/O RAAF 83 p351.htm LAN PB292 Bomb G Høgsholt near Vejle d270844 b080946 c074.htm Randbøl
o888071.htm Verran J V S/Ldr RNZAF 83 p351.htm LAN PB292 Bomb G Høgsholt near Vejle d270844 o888 o888.htm POW


"I forbindelse med et bombetogt til Königsberg (Kaliningrad) i Østpreussen nedstyrtede et "Lancaster" fly ved Høgsholt nord for Vejle.
Under en klapjagt, som i efteråret 1945 blev afholdt på Vandel Flyveplads (her) stødte man tilfældigt på et af tyskerne udfærdiget lille trækors med inskriptionen:
"Hier ruhen 5 unbekannte englische Flieger, gefallen am 27.8.44." Den 6. september 1945 blev de dræbte identificeret af RAF. Det var de 5 ovennævnte flyvere.

Søndag den 8. september 1945 blev de begravet i en fællesgrav.
Flyets pilot, S/Ldr Verran, og endnu et besætningsmedlem reddede livet og blev taget til fange.
Squadron No 83 virkede som stifinder-enhed, hvorfor det må antages, at dette fly havde en ledende rolle denne nat, hvilket den specielle sammensætning af
besætningen også tyder på. Den dræbte S/Ldr Perkins var således flyets navigatør." (FAF) Se Foto af A.S. Perkins og mere.

Faktisk havde Alfred Nielsen sidst i maj 1945 fundet graven kun med et råt trækors uden inskription. Tyske soldater, der stadig var i Vandel, fik besked på at lave et
ordentligt kors med inskription, og det gjorde de med den tekst, der ses øverst i denne artikel. (Kilde: N.M. Schaiffel-Nielsen: De betalte for vor frihed, side 150.)
5 flyvere fra LAN PB292 blev begravet i Randbøl. 2 flyvere blev
ført til Tyske krigsfangelejre.
Se gravstedet ved Randbøl Kirke. En mindesten er nu her nær Høgsholtvej 273, 7100 Vejle, nær nedstyrtningsområdet.
Før var stenen her.
Se historien i detaljer i De betalte vor frihed - et kapitel af N.M. Schaiffel-Nielsen i Randbøl - Glimt af et hedesogns historie
 bind 1, fra forfatteren 29. september 2013
og
informationstavlen i Randbøl fra N.M. Schaiffel-Nielsen. Se 4. Maj 2017 af Niels Schaiffel. Han døde 10 AUG 2020, savnet af mange.
Se også Beretning fra Ole Tillan og fra Peer Vesterager. Se Ole Tillan og propelbladet og 2013 beretning fra Ole Tillan. Se også foto af Tom Noon og propelbladet.
Se 5 flyvere fra dette fly blandt 47 navne i London og Horsens. Se også Google Map HorsensEH47 *
Lancaster fotos * p351MACR. 7 flyvere

"In connection with a bombing raid to Königsberg (Kaliningrad) in East Prussia a Lancaster crashed at Høgsholt north of Vejle.
During a battue in the autumn of 1945 at Vandel Airfield (here) someone happened to find a small wooden cross made by the Germans with the inscription:

"Hier ruhen 5 unbekannte englische Flieger, gefallen am 27.8.44." (Here rest 5 unknown English airmen, fallen 27 August, 1944) On 6 September 1945
they were identified by the Royal Air Force to be the 5 airmen mentioned here. On Sunday 8 September 1945 they were buried in a common grave.
The pilot of the plane, S/Ldr Verran and another member of the crew saved their lives and became POWs.
83 Squadron was a pathfinder unit, so it may be assumed that this plane had a leading role that night, also indicated by the special crew.
The deceased S/Ldr Perkins was the navigator of the plane." (FAF) See Photo of A.S. Perkins and more.

Alfred Nielsen had actually found the grave in late May 1945, only with a rough wooden cross without inscription. German soldiers, who still were in Vandel, were
ordered to make a cross with inscription, and they did that with the text seen at the top of this article. (Source: N.M. Scaiffel-Nielsen:They paid the highest Price p2+5)
5 airmen from LAN PB292 were buried in Randbøl. 2 airmen were taken to
German POW-Camps. See the plot at Randbøl Church. A memorial stone is now here
near Høgsholtvej 273, 7100 Vejle, near the crash site area. See 4. Maj 2017 by Niels Schaiffel. He died on 10 AUG 2020. We will remember him.

Earlier the memorial was here. See the story in many details in They paid the highest price by N. M. Schaiffel-Nielsen, from the author on 29 September 2013.
On the pages 19 and 20 there are comments on the BBMF flypast in May 2012, see also photo of flypast of Dejbjerg Churchyard by Lancaster HW-R - see TEAM.
See the information board in Randbøl Churchyard from N. M. Schaiffel-Nielsen, Ole Tillan and the propeller blade and photo with Tom Noon and the propeller blade.
         
See 5 airmen from this plane among 47 names in London and Horsens * Google Map HorsensEH47 *
No. 83 Squadron RAFLancaster Photos * p351MACR
Lancaster III PB292 OL-S took off from RAF Coningsby at 2030 hrs on 26 AUG 1944 targeting Königsberg. (Source: Aircrew Remembered has this) 7 airmen.