Mosquito VI NS906 - Grib Skov, Sjælland                                             Updated: 12 JUN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a122001.htm Allin G J F/O RAF 418 p377.htm MOS NS906 Day ranger Grib Skov,Sjælland d300944 b111111 c122.htm Mårum
a122002.htm Thomas R H F/Lt RAF 418 p377.htm MOS NS906 Day ranger Grib Skov,Sjælland d300944 b111111 c122.htm Mårum


Se
Google Map p377 Mosquito NS906 med hele ruten og detaljer. Se også Mosquito fotos og Google Map 14 Mosquitoes DK.
"På patruljeflyvning den 30. september 1944 til Grove, Aalborg og København nedstyrtede Mosquito NS906 i Grib Skov sydøst for Mårum.

De to ombordværende blev dræbt. Sognepræst Johannes Magelund, Mårum, var sammen med kirkeværgen på nedstyrtningsstedet flere gange for at få tyskerne
til at udlevere de forkullede lig i flyvraget, men det lykkedes ikke. Tyskerne fjernede ligene og nedgravede dem på et til dato ukendt sted.

Søndag den 22. juli 1945 kl. 15 blev en mindesten for de 2 flyvere afsløret i Grib Skov, hvor der allerede under krigen var sat en lille mindeplade. Ved højtideligheden
sås en æresvagt fra RAF og modstandsbevægelsen, en engelsk feltpræst, politifolk, samt minister Frode Jakobsen.
Sognepræsten talte ved stenen og nævnede den foragt tyskernes handlemåde havde vakt i befolkningen." (FAF) Se teksten på mindestenen.

Se monumentet ved nedstyrtningsstedet her vist på luftfoto. Se nummer 8 i turfolderen Gribskov-Maarum fra Naturstyrelsen. Kan udskrives.
SDFE-kort har Flyvermindesten her 1400 m fra P-plads ved Mårumhus, Skovvej 43, 3230 Græsted.
En lokalavis nævnte en udstilling på Kongensgave Bymuseum og bogen "Gennem kampe til stjernerne" af Michael Ahlström, Gribskov Arkiv.
65 år efter styrtet var der en fin ceremoni med deltagelse af mange danskere, indbudte gæster og Flyverhjemmeværnet.
Fru Frances Esposito, niece til Gilbert John Allin, talte og nedlagde kranse sammen med militærattacheer fra Canada og United Kingdom. p377MACR2 Vorup2
Se Michael H. Ahlströms omtale af bogen Gennem Kampe til Stjernerne med detaljer om togtet til Danmark.  
Se Mosquito fotos. p377MACR har mere. 2 flyvere.

See Google Map p377 Mosquito NS906 with all of the route and details. See also Mosquito Photos and Google Map 14 Mosquitoes DK.
"On a day ranger mission 30 September 1944 to Grove, Aalborg and Copenhagen
Mosquito NS906 crashed in Grib Forest southeast of Mårum.
The two aboard perished. Together with the churchwarden vicar Johannes Magelund, Mårum, was at the crash site several times to make the Germans hand over
the charred bodies in the wreck of the plane, but they did not succeed. The Germans removed the bodies and dug them down at a hitherto unknown  place.

On Sunday 22 July 1945 at 3 p.m. a memorial stone to the two airmen was unveiled in Grib Forest, where a small memorial plaque had been placed already
during the war. A guard of honour from the Royal Air Force and the resistance movement attended the ceremony together with a British army chaplain, police
officers and Minister Frode Jakobsen.

The vicar spoke at the stone and mentioned the contempt triggered among the residents by the way the Germans acted." (FAF) See the text on the monument.

See the monument at the crash site here shown on an aerial photo. See no. 8 in the guide Gribskov-Maarum from the Nature Agency.
SDFE-kortviewer has The Aviator Stone - Flyvermindesten here 1400 m from the Parking lot at Maarumhus, Skovvej 43, 3230 Græsted.
Nordkysten mentioned an exhibition at Kongensgave Bymuseum and a book by Michael Ahlström. More in the Danish version.
65 years after the crash there was a fine ceremony attended by many Danes, invited guests and the Danish Air Force Home Guard. Mrs. Frances Esposito, the niece
of Gilbert John Allin, spoke and laid wreaths together with military attachees from the embassies of Canada and United Kingdom.
See also Book on Mosquito NS906 crashed in the Grib Forest  with details about the crash by Michael H. Ahlström.

418 Search and Rescue Operational Training Squadron - Wikipedia 418 Search and Rescue Operational Training Squadron - Official site
See 418 SQUADRON and RCAF 418 Squadron. This Mosquito took off from RAF Coltishall. p377MACR has more. 2 airmen.
Mosquito VI took off on 30 SEP 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) p377MACR: Code: TH-W. Base: Hunsdon but NS906 took off from RAF Coltishall.