Mindetavle - Memorial tablet Lancaster III JB600 - Near Torrild -
 Mindetavle - Memorial tablet  
Updated:
 23 MAY 2023

Fra Krigens Monumenter, se også foto på Torrild Kirkes Inventar, foto nr 9

Torrild Kirke, på skibets sydvæg, en mindetavle af eg fra 1945.
Tavlen blev opsat for midler indsamlet i sognet. Inskription:

Til minde om hin forårsmorgen
den 10. april 1944,
da den store krigs flammeskær
luede over Torrild sogn,
og til minde om
de 6 australske flyvere,
som den morgen satte livet til
i kampen for Europas befrielse.
Flyvernes navne:

W. Burke, A. Henry, J. Hosier,
L. Brooks, S. Fleming, E. Steedman


Se mere om LAN JB600  og alle 7 medlemmer af besætningen.

From KM. See also photo on  Torrild Church - furniture, photo 9
Torrild Church, on the south wall of the nave, a memorial tablet of oak from 1945.
Money for the tablet was collected in the parish. Inscription:
In remembrance of the spring morning
the 10th of April 1944,
when the flames of the great war
blazed over the parish of Torrild,
and in remembrance of
the 6 Australian airmen
who that morning lost their lives
in the battle for the liberation of Europe.
Names of the airmen:

W. Burke, A. Henry, J. Hosier,
L. Brooks, S. Fleming, E. Steedman

See more about
LAN JB600 and all 7 members of the crew.