B 24H 42-52432 - Venslev                                                                        Updated: 11 AUG 2021   

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
u096079.htm Cisek E W Sgt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 b110444 c096.htm Svinø
o888016.htm Jacobsen B E F/O USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 o888 o888.htm POW
o888017.htm Kita W J F/O USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 o888 o888.htm POW
v999004.htm Logie B E 2ndLt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 s999 v999.htm EVD to S
v999002.htm Murphy T R S/Sgt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 s999 v999.htm EVD to S
v999003.htm Reed G R 2ndLt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 s999 v999.htm EVD to S
u096080.htm Schramm J H Sgt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 b300444 c096.htm Svinø
o888015.htm Scott W E T/Sgt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 o888 o888.htm POW
u096081.htm Sheren S Sgt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 b110444 c096.htm Svinø
u096082.htm Stilles F E Sgt USAAF 755 p278.htm B24 42-52432 Bomb G Venslev d090444 b110444 c096.htm Svinø


Mere end 500 amerikanske bombefly var den 9. april 1944 på bombetogt til Polen og Tyskland.
Se 8 af de tabte fly: 
Google Map 9APR1944 og artiklen De satte livet på spil over Sjælland, trykt i en del Sjællandske Medier 9. april 2014, også om dette fly.

Venslev. På vej til at bombe en fabrik i Tutow i Nordtyskland blev dette B-24 "Liberator" fly og andre angrebet af tyske jagere. Bombeflyene fløj gennem en sky-
formation. På den anden side blev dette fly ramt og beskadiget så meget, at piloten ville prøve at nå Sverige. Andenpiloten ville prøve at se til besætningsmedlemmerne bagest i flyet, men 2 bomber blokerede vejen.
Lyngbygaard 10 km nordvest for Venslev hørte forvalter P. Chr. Pedersen den dag høje brag og så senere 3 dybe bombekratere på Lyngbygaards marker - og der
var 3 mere på naboejendomme. Måske op mod 100 m mellem kraterne. Ingen tvivl om at bomberne var fra dette fly.
Det lykkedes 6 af de 10 besætningsmedlemmer at springe ud med faldskærm inden styrtet. 3 af dem blev snart taget til fange, mens det lykkedes de 3 andre at
undslippe til Sverige.
Flyet styrtede kl. 11.29 ned i landsbyen Venslev 10 km øst for Skelskør. Se nedstyrtningsstedet. En gård og et hus blev ramt, og branden bredte sig, så flere gårde
og huse nedbrændte. 4 mand af flyets besætning omkom ved styrtet. Den sidste af dem blev først fundet i flyvraget, da det skulle ryddes væk.

Kilder: FAF, AOD og forvalter P. Chr. Pedersen, Lyngbygaard. Mere i p278MACR.

På Venslev Kirkegård blev der 2/9 1945 rejst en mindesten for de faldne, som er begravet på Svinø Kirkegård.

Se også Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
10 flyvere.

On 9 April 1944 more than 500 American bombers were on a bombing raid on Poland and Germany. See 8 of the lost planes: Google Map 9APR1944.

Venslev. Heading for a factory in Tutow in Northern Germany this B-24 "Liberator" and others were attacked by German fighters. The bombers flew through a bank of clouds. On the other side this plane was hit and damaged so much that the pilot decided to try to make it to Sweden. The Co pilot wanted to check on the crew in the
tail, but two bombs blocked his way.

On Lyngbygaard 10 km north west of Venslev farm bailiff P. Chr. Pedersen that day heard loud bangs and later he saw 3 deep craters from bombs in the fields of Lyngbygaard - and there were 3 more on adjacent fields. Maybe up to 100 m between the craters. No doubt that the bombs were from this plane.
6 of the 10 members of the crew managed to bail out with parachutes before the crash. 3 of them were soon caught, but the the others succeeded in evading to
Sweden.
The plane crashed at 11.29 in the village of Venslev 10 km east of Skelskør. See the crash site. A farm and a house were hit, and the fire spread, so more farms and houses burned down. 4 of the crew were killed at the crash. The last of them was found in the wreck of the plane when it had to be taken away.
Sources: FAF, AOD and farm bailiff P. Chr. Pedersen, Lyngbygaard. More in p278MACR.

A memorial stone commemorating the fallen, who are buried in Svinø Churchyard, was erected on Venslev Churchyard on 2 September 1945.

See Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
This B-24 Liberator belonged to 755 BS, 458 BG, 96 CBW, 2 BD. It took off from Royal Air Force Station Horsham St Faith USAAF Station 123.
10 airmen.