Mustang III FX995 - Lundby Krat - Monument                                                Updated: 03 MAY 2021

Eric Lionel Germain Foto: Anders Straarup 29 APR 2021

"Minde over engelsk flyver
E. L. Germain
nedskudt af tyskerne 6. maj 1944.
Hans indsats for frihed og ret
gjaldt ogsaa Danmark.

Rejst af egnens beboere."


På nedstyrtningsstedet i Lundby Krat her er
rejst denne mindesten i 1946 for
Flying Officer Eric Lionel Germain, der var
pilot på MUS FX995. Se fotos af ham.
Informationstavle set 16 APR 2021 ved Mindestenen.
Se Tur til FLYVERSTENEN og infotavle
ca. 500 m fra P ved Hadsund Landevej 430
ved Grill & Ishytten. Foto: Sten + INFO.

Photo: Anders Straarup 29 APR 2021
"Memorial to English airman
E. L. Germain
shot down by the Germans on 6 May 1944.
His effort for freedom and right was also for Denmark.
Erected by residents of the area."
See Information board translated from Informationstavle.
At the crash site in Lundby Krat here this memorial stone has been erected in 1946 to
Flying Officer Eric Lionel Germain, who
piloted MUS FX995. See Photo: Stone + INFO.