Lancaster III ND478 - At Faaborg                                                         Updated: 07 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a021002.htm Brown W E Sgt RAF 97 p263.htm LAN ND478 Bomb G Faaborg d150244 b180244 c021.htm Faaborg
a021003.htm Charles R T Sgt RAF 97 p263.htm LAN ND478 Bomb G Faaborg d150244 b180244 c021.htm Faaborg
a021004.htm French W D Sgt RAF 97 p263.htm LAN ND478 Bomb G Faaborg d150244 b180244 c021.htm Faaborg
o888035.htm McLean J F P/O RAF 97 p263.htm LAN ND478 Bomb G Faaborg d150244 o888 o888.htm POW
a021005.htm Murdoch R D F/Sgt RAAF 97 p263.htm LAN ND478 Bomb G Faaborg d150244 b060344 c021.htm Faaborg
a021006.htm Pestell A Sgt RAF 97 p263.htm LAN ND478 Bomb G Faaborg d150244 b180244 c021.htm Faaborg
o888034.htm Stevens L A P/O RCAF 97 p263.htm LAN ND478 Bomb G Faaborg d150244 o888 o888.htm POW


"Med Berlin som mål nedstyrtede Lancaster ND478 den 15. februar 1944 kl. 19.58 ganske tæt ved Faaborg. Vraget splintredes i større og mindre dele over et 2 kvadratkilometer stort område på "Sundet" og "Grevens Eng". Flyets bomber sprængtes med et vældigt brag, og ca. 100 store butiksruder i byen blev sprængt.
Flyveren R.D. Murdoch blev fundet på "Sundet", han begravedes den 6. marts 1944.
De øvrige 4 dræbte flyvere, der opgives at være fundet ved Engvej, blev begravet den 18. februar 1944 af den tyske værnemagt uden gejstlig medvirken.
Byens borgere sendte et væld af blomster til flyvergravene, og provst M.P. Madsen holdt på kirkegården en mindehøjtidelighed, der blev overværet af mange mennesker. Hverken provsten eller følget lod sig anfægte af, at der samtidig blev blæst flyvervarsel.
To overlevende besætningsmedlemmer blev taget til fange. Den ene flyver (L.A. Stevens - kilde:AOD) hentede tyskerne på Faaborg Sygehus, den anden (J.F. McLean - kilde: AOD) på Nyborg Sygehus, hvor han efter at have vandret tværs over Sydfyn var blevet indlagt med blødende mavesår." (FAF)  
891 fly mod Berlin, 43 tabt. Mere i IBCC sidst i opslag om hver af de omkomne. 7 fly tabt over Danmark: p259-p265, se listen med 463 fly. Se også p263MACR

Se Da 2. Verdenskrig kom til Faaborg og mindesten flyttet fra nedstyrtningsstedet til nuværende sted i 1996. Se en propel fundet i "Sundet" og
Lancaster fotos.
7 flyvere.

Targeting Berlin on a bombing raid LAN ND478 crashed on 15 February 1944 at 19.58 very near Faaborg. Debris from the plane was scattered over an area of about 2 square km on "The Sound" and "The Count´s Meadow". Bombs on the plane were detonated with an enormous bang, and about 100 big shop windows in the town were broken.
The airman R.D. Murdoch was found on "The Sound". He was buried on 6 March 1944.
The other 4 airmen found at Engvej, according to the records, were buried on 18 February 1944 without ecclesiastical assistance.
Citizens of Faaborg sent a sea of flowers to the airmen´s graves, and rural dean M.P. Madsen held a memorial service in the cemetery attended by many people. Neither the dean nor the mourners took any notice of sirens with an air raid warning sounded at the same time.
Two surviving crewmembers were taken prisoners. One (L.A. Stevens - source: AOD) was fetched by the Germans at Faaborg Hospital, the other (J.F. McLean - source: AOD) at Nyborg Hospital, where he had been admitted with bleeding a stomach ulcer. (Source: FAF)
891 planes against Berlin, 43 lost. More on IBCC at the end of entries about deceased airmen. 7 planes lost over Denmark: p259-p265, see list with 463 planes.

See memorial stone moved from the crash site to its present place in 1996. See a propeller found in "The Sound" and Lancaster Photos.

See No. 97 Squadron RAF - Wikipedia *
97 Squadron Association * RAF Pathfinders Archive: 97 Squadron Aircrew
Lancaster III ND478 OF-Q took off from RAF Bourn at 1705 hrs on 15 FEB 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See also p263MACR. 7 airmen.