B 24H 42-52569 - Saksfjedgård, Lolland                                              Updated: 11 APR 2024

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888240.htm Gore E H T/Sgt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 o888 o888.htm POW
u096076.htm Horton G Sgt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 b110444 c096.htm Svinø
o888241.htm Johnson R A Sgt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 o888 o888.htm POW
u096077.htm Kayser F E Sgt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 b110444 c096.htm Svinø
o888235.htm Marsh R A 2ndLt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 o888 o888.htm POW
o888239.htm Olson D C S/Sgt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 o888 o888.htm POW
u096078.htm Sambol ZLW Sgt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 b110444 c096.htm Svinø
o888236.htm Spitler W T 2ndLt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 o888 o888.htm POW
o888237.htm Taft A J 2ndLt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 o888 o888.htm POW
o888238.htm Tellez F A 2ndLt USAAF 786 p281.htm B24 42-52569 Bomb G Saksfjedgård, Loll. d090444 o888 o888.htm POW


 
Mere end 500 amerikanske bombefly var den 9. april 1944 på bombetogt til Polen og Tyskland.
Se 8 af de tabte fly: 
Google Map 9APR1944 og artiklen De satte livet på spil over Sjælland, trykt i en del Sjællandske Medier 9. april 2014, også om dette fly.

Den 9. april 1944 kl. 11:15 nødlandede B24 42-52569 ved Saksfjedgård på Lolland, hvor dette monument blev afsløret her den 5. maj 1946. Se Informationstavle
og HJV 2015, Kransenedlæggelse*Lolland-Falster FOLKETIDENDE: Mindearrangement 2019*Flyvermonumentet 2022*Faldne amerikanske krigere 2024
Blodigt døgn - - 2014* "Lovely Lady" landede på Lolland - 2024*TV2 2024: Fatalt flystyrt mindes på Lolland
Danskernes Historie Online har LFHS Årbog 2004 med Flystyrtet 9. april 1944 side 35.
Erik Sommer fandt links. 

"Ved overflyvningen blev formationen angrebet af tyske jagere syd for Fyn. 42-52569 blev ramt, og piloten forsøgte en nødlanding. Formationslederen så maskinen foretage en perfekt nødlanding, men inden da var de fleste besætningsmedlemmer sprunget ud med faldskærm. Flere sprang dog i for lav højde og fik derfor alvorlige kvæstelser.

En enkelt (Sgt, Tail Gunner Gerrard Horton) hang fast i flyet. Han kom først fri 100 m over jorden og blev dræbt i faldet.

To skytter (Sgt, Right Waist Gunner Forest E. Kayser og Sgt, Left Waist Gunner Zvonimir Sambol) blev muligvis dræbt under angrebet, eller da flyet umiddelbart efter nødlandingen brød i brand.

5 sårede (2nd Lt, Bombardier William T. Spitler, 2nd Lt, Pilot Albert J. Taft, 2nd Lt, Co-Pilot Fernando A. Tellez, S/Sgt, Radio Operator Donald C. Olson og Sgt, Ball Turret Gunner Richard A. Johnson) søgte hjælp i et hus ved Hyldtofte, og en ambulance bragte dem senere til hospitalet.

De to øvrige besætningsmedlemmer (2nd Lt, Navigator Robert A. Marsh og T/Sgt Edward H. Gore) blev kort efter taget til fange af tyskerne." (FT 86-90-21) (Navne fra AOD, der har mere.) Se p281MACR.

De tre dræbte flyvere blev begravet på Svinø Kirkegård den 11. april 1944.
I 1948 blev de overført til
Ardennes American Cemetery and Memorial i Belgien. (Kilde: FAF) Se Uddrag af Ib Walbum: Flystyrtet den 9. april 1944 ved Saksfjed

 On 9 April 1944 more than 500 American bombers were on a bombing raid on Poland and Germany. See 8 of the lost planes: Google Map 9APR1944.
On 9 April 1944 at 11:24
B24 42-52569 made a forced landing at Saksfjedgaard on Lolland, where this monument was unveiled here on  5 May 1946.
See Information table.

"At the overflight the formation was attacked by German fighters south of Fyn. 42-52569 was hit, and the pilot attempted a forced landing. The leader of the formation saw the plane carry out a perfect forced landing, but most of the crew members had bailed out before that. Several of them bailed out at a low altitude and that caused severe injuries.

One airman (Sgt, Tail Gunner Gerrard Horton) got caught by the plane. He did not get away from it until 100 m off the ground. He was killed on impact.

Two gunners (Sgt, Right Waist Gunner Forest E. Kayser and Sgt, Left Waist Gunner Zvonimir Sambol) were possibly killed during the attack, or when the plane caught fire immediately after the crash landing.

5 injured airmen (2nd Lt, Bombardier William T. Spitler, 2nd Lt, Pilot Albert J. Taft, 2nd Lt, Co-Pilot Fernando A. Tellez, S/Sgt, Radio Operator Donald C. Olson and Sgt, Ball Turret Gunner Richard A. Johnson) asked for help in a house at Hyldtofte. Later an ambulance took them to a hospital.

2 airmen ((2nd Lt, Navigator Robert A. Marsh and T/Sgt Edward H. Gore) were shortly after captured by the Germans." (FT 86-90-21) (Names from AOD, which has more.)

The 3 deceased airmen were buried in Svinø Churchyard on 11 April 1944.
In 1948 they were disinterred and transferred to Ardennes American Cemetery and Memorial
in Belgium. (Source: FAF)

This B-24 belonged to 786 BS, 466 BG, 96 CBW, 2 BD, 8 AF. It took off from RAF Attlebridge - USAAF Station 120. See p281MACR. 10 airmen.