Stirling MK IV LK151 NF-E      -     Lillebælt near Assens?              Updated: 24 NOV 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777012.htm Bedggood A H F/Sgt RAF 138 p435r.htm STI LK151 Drop in DK Lillebælt at Assens? d271144 e777 e777.htm NO KNOWN
e777007.htm Berrett R H Sgt RAF 138 p435r.htm STI LK151 Drop in DK Lillebælt at Assens? d271144 e777 e777.htm NO KNOWN
e777010.htm Elleman C P/O RAF 138 p435r.htm STI LK151 Drop in DK Lillebælt at Assens? d271144 e777 e777.htm NO KNOWN
e777008.htm McHale T P F/O RCAF 138 p435r.htm STI LK151 Drop in DK Lillebælt at Assens? d271144 e777 e777.htm NO KNOWN
e777011.htm Naylor K F/Sgt RAF 138 p435r.htm STI LK151 Drop in DK Lillebælt at Assens? d271144 e777 e777.htm NO KNOWN
e777009.htm Slinn GHB F/O RAAF 138 p435r.htm STI LK151 Drop in DK Lillebælt at Assens? d271144 e777 e777.htm NO KNOWN
e777006.htm Witham R R F/Lt RAAF 138 p435r.htm STI LK151 Drop in DK Lillebælt at Assens? d271144 e777 e777.htm NO KNOWN


Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.


Finn Buch har indhentet disse oplysninger i kort form, her som almindelig tekst:
Natten mellem 26. og 27. november 1944 var Stirling MK IV LK151 på operation SOE Tablejam 69. Flyet forlod basen Tempsford kl. 2000 den 26. november 1944.
Det nedkastede 18 containere (se foto) og 1 Eureca på en nedkastningsplads ved Krengerup på Fyn. Det formodes at være blevet skudt ned af et JU88-fly fra 1/NJG3. Sandsynligvis styrtede det i vandet i Lillebælt nær Assens. (Krengerup Gods er her, det sandsynlige nedstyrtningssted omkring her).
Se detaljer i p435rMACR. (
Eureca var en pejlesender med kendt position - som et trådløst fyrtårn for navigatøren.)
7 flyvere.

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

Finn Buch has obtained this information in a short version, here as plain text:
During the night between 26 and 27 November, 1944 Stirling MK IV LK151 was on operation SOE Tablejam 69. The plane left Tempsford Air Base at 2000 hrs on 26 November, 1944. It dropped 18 containers (see photo) + 1 Eureca in a drop zone at Krengerup on the island of Funen. It is believed to have been shot down by a JU88
of 1/NJG3. Probably it crashed into the sea in Lillebælt, near Assens. (Krengerup Manor is here, the likely crash site around here). See details in p435rMACR.

(Eureca
was a radio transmitter with a known position – as a wireless lighthouse to the navigator.) 

No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield.
Stirling IV LK151 NF-E
took off from RAF Tempsford at 20.00 hrs. on 26 NOV 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.)  Short Stirling.

7 airmen.