B-17G 42-38005 Stormy Weather - At Østerholm, Als - Monument               Updated: 12 DEC 2019 
                                                                                                                                                                Photo: Gunnar Hounsgaard

Foto fra afsløringen af mindesmærket her 200 m syd for Erbæk 1, 6440 Augustenborg for B-17G 42-38005 Stormy Weather 60 år efter styrtet
her 24. maj 1944. Se foto af flyet kort efter nødlandingen.

Ved et stort arrangement på stedet i 2001 netop 57 år efter styrtet var Captain Clay til stede sammen med Hatten, Surprise og Gilcott, se foto.

Hjemmesiden Stormy Weather har fotos og mange detaljer om flyet, besætningen, nødlandingen, kort, links og meget mere, også arrangementerne i 2001 og 2004.

I 2003 fik Mogens Dyre, Gunnar Hounsgaard og Leo Bram EUC Syd
inddraget i projektet med at lave et monument. B 17-propellen blev hentet i Holland af Leo Bram og forberedt til monumentet på Danfoss på Als. Halen er med J som det var.
Monumentet skal minde os om historien fra den tid og ære de, der risikerede livet og gjorde en indsats for os under krigen. (Gunnar Hounsgaard)

Mange civile og en del militære enheder deltog både i 2001 og i 2004.
Hvert år den 24. maj gennemføres mindehøjtidelighed her af
Kontaktudvalget For De Militære Traditioner i Sønderborgområdet.

Se Monument i 2014 + Monument i 2019.

Se også Stormy Weather 24 maj 2019 - mindedag 75 år efter styrtet

Se fra JV: Rørende mindedag for amerikanske flyverhelte 2019 - 75 år efter.Photo from the unveiling of the memorial
here 200 m south of Erbæk 1, 6440 Augustenborg to B-17G 42-38005 Stormy Weather 60 years after the crash landing
here on 24 May, 1944. See photo of the plane shortly after the forced landing.
At a great reunion at the crash site in 2001 exactly 57 years after the crash, Captain Clay was present together with Hatten, Surprise and Gilcott, see photo.
The website
Stormy Weather has photos and many details about the plane, the crew, the crash landing, maps, links and also much about reunion in 2001 and the anniversary in 2004.

In 2003 Mogens Dyre, Gunnar Hounsgaard and Leo Bram got EUC Syd involved in creating a monument. The B 17-propeller was fetched in Holland by Leo Bram and prepared for the monument at Danfoss based on Als. The tail bears a J as it originally did.

This monument will remind us of the history of that time and also honour those who risked their lives and made an effort for us during the war. (Gunnar Hounsgaard)

Many civilians and a number of military units participated both in 2001 and in 2004. Every year on 24 May there is a memorial ceremony here carried out by
The Contact Committee for Military Traditions in the Sønderborg area. Monument in 2014 + Monument in 2019 See Stormy Weather 24 MAY 2019 - memorial day.
See the newspaper article Moving memorial day for American air force heroes with photos in the original Rørende mindedag for amerikanske flyverhelte.