Hampden I AE148 - Sanderum                                                             Updated: 04 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a069001.htm Harding L Sgt RAF 408 p056.htm HAM AE148 Minelaying Sanderum d111241 b151241 c069.htm Odense
a069002.htm Hull W F P/O RCAF 408 p056.htm HAM AE148 Minelaying Sanderum d111241 b151241 c069.htm Odense
a069003.htm Jamieson S Sgt RAF 408 p056.htm HAM AE148 Minelaying Sanderum d111241 b151241 c069.htm Odense
a069004.htm Todd D L F/Sgt RNZAF 408 p056.htm HAM AE148 Minelaying Sanderum d111241 b151241 c069.htm Odense


Den 11. december 1941 styrtede HAM AE148 ned i forbindelse med en minelægningsoperation over Kiel Bugt. I Sanderum findes dette monument fra 1949 nu her. Nedstyrtningsstedet var ca. 100 m vest for dette monument, hvor der i 1941 var en mark. Nu er der huse. (Kilde: Bent Henriksen) 
Alle ombordværende blev dræbt. Tyskernes holdning til begravelse af flyvere skiftede i krigens løb!          p056MACR

"Begravelsen af de 4 flyvere fandt sted den 15. december 1941 kl. 10, som tysk militærbegravelse og under medvirken af en tysk feltpræst.

Fra dansk side deltog borgmester I. V. Werner og politimester H. M. V. Seldorf, mens den danske garnisonskommandant, oberst Mikkelsen, og ca. 30 danske officerer og officianter, der var kommet uanmeldt til højtideligheden, på tysk ordre måtte afmarchere, en snes minutter før begravelsen begyndte.

Bisættelsen fandt sted fra kapellet, hvor de 4 kister henstod med en tysk æresvagt. Herfra førtes kisterne til graven, båret af tyske soldater og med et tysk æreskompagni i spidsen. Ved graven talte en tysk feltpræst, og efter at han havde foretaget jordpåkastelsen, sænkedes kisterne under trommehvirvler og hornkoraler. Derpå affyredes en æressalut over graven.

Efter tysk skik deltog derpå tyske officerer, de to danske embedsmænd og byrådsmedlem, ingeniør Jørgen Christensen, i jordpåkastelsen.
Både fra dansk og tysk side nedlagdes kranse med signerede bånd. Da højtideligheden var forbi, fik den store menneskemængde, der på afstand havde overværet begravelsen, adgang til kirkegården." (FAF)

5 dage senere skriver kirkegårdsinspektør Askegaard:
"Ved vor nye krigergrav går en stadig strøm af mennesker med kranse og buketter, de 4 "Tyskerkranse" bliver bestandig dækket til men tyskerne drager dem frem hver dag igen." (Dagbogsblade Assistens kirkegården 1940-1943 krigergravene, af Bent Henriksen & Erik Jensen, udgivet 1995)
 4 flyvere. 

On 11 December 1941 HAM AE148 crashed at Sanderum near Odense in connection with a minelaying operation over the Kiel Bay. All on board were killed.
In Sanderum this monument from 1949 is now here, about 100 m east of the crash site. In 1941 it was in a field. Now there are houses. (Source: Bent Henriksen)
The German attitude to the burial of airmen changed during the war!     

"On 15 December 1941 at 10 a.m. the burial of the 4 airmen took place as a German military burial carried out by a German army chaplain.

Mayor I. V. Werner and Chief Constable H. M. V. Seldorf attended the ceremony from the Danish side, while the Garrison Commander-in-Chief, Colonel Mikkelsen and about 30 officers, who, unannounced, had come for the ceremony, were ordered to leave by the Germans about 20 minutes before the start of the burial.

The ceremony started from the chapel of rest where a German guard of honour stood at the 4 coffins. From here the coffins were carried to the plot by German soldiers.
A German company of honour led the procession. At the grave a German army chaplain made a funeral oration and officiated at the graveside. Then the coffins were lowered to drum rolls and horn chorales. Then a salute of honour was fired over the grave.

According to German custom the German officers, the two Danish civil servants and engineer Jørgen Christensen, member of the City Council, also sprinkled earth
on the graves. Inscribed wreaths were laid by the Danish and the German side. The great crowd of people who had attended the burial at a distance were allowed to
enter the cemetery after the ceremony." (Source: FAF)

5 days later the inspector of cemeteries writes in his diary:
"There is a constant flow of people to our new soldiers' graves with wreaths and bunches of flowers. The 4 wreaths from the Germans are continually covered, but the Germans bring them out again every day."

See No. 6 Group and the Canadian Squadrons * No. 408 (Goose) Squadron RCAF * 408 "Goose" Squadron Association.
Hampden I AE148 EQ-B took off from RAF Balderton at 1715 hrs on 11 DEC 1941. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.) p056MACR 4 airmen.