Stirling MK IV LK143 NF-B  -  Off Søndervig                RKSK                     Updated: 12 DEC 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777014.htm Butler A C Sgt RAF 138 p436r.htm STI LK143 Drop in DK Off Søndervig d031244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777015.htm Filer FAW Sgt RAF 138 p436r.htm STI LK143 Drop in DK Off Søndervig d031244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777016.htm Golding J A F/Sgt RAF 138 p436r.htm STI LK143 Drop in DK Off Søndervig d031244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777017.htm Harris J G F/Sgt RAF 138 p436r.htm STI LK143 Drop in DK Off Søndervig d031244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777013.htm Nichols G F F/O RAF 138 p436r.htm STI LK143 Drop in DK Off Søndervig d031244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777018.htm Poulson L W F/Sgt RAAF 138 p436r.htm STI LK143 Drop in DK Off Søndervig d031244 e777 e777.htm NO KNOWN
e777019.htm Terrell C E P/O RAF 138 p436r.htm STI LK143 Drop in DK Off Søndervig d031244 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 2. december 1944 startede STI LK143 mod Danmark og forsvandt. Omkring midnat må flyet være styrtet ned, måske omkring her. Hele besætningen omkom.

Finn Buch har indhentet disse oplysninger i kort form, her som almindelig tekst:
Natten mellem 2. og 3. December 1944 var
Stirling MK IV LK143 NF-B på operation SOE Tablejam 169/177. Flyet forlod basen Tempsford om aftenen med kurs
mod to nedkastningspladser i Danmark med kodenavnene Meta og Marius. CWGC angiver at besætningsmedlemmerne omkom den 3. december 1944.
Fly og besætning sporløst gået tabt - men en del af flyet blev fundet mange år senere.

Alex Nors Nielsen sendte 15. april 2011 flere oplysninger, se En del af en vinge med angivelse af, hvor den blev fundet. Flyet styrtede ned måske omkring her.

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.

7 flyvere. 

On 2 December 1944
STI LK143 took off heading for Denmark and disappeared. It must have crashed about midnight, maybe about here. All of the crew perished.

Finn Buch
has obtained this information in a short version, here as plain text:
During the night between 2 and 3 December, 1944 Stirling MK IV LK143 NF-B was on operation SOE Tablejam 169/177. It left Tempsford Air Base in the evening
setting course for two Drop Zones in Denmark, code named Meta and Marius. Aircraft and crew lost without trace - but a part of the plane was found many years later.

On 15 April 2011 Alex Nors Nielsen sent more information, see A part of a wing with an indication of where it was found. The plane crashed maybe about here.

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
and the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield.
Stirling IV LK143 NF-B
took off from RAF Tempsford on 02 DEC 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Short Stirling

It failed to return. CWGC states that the members of the crew perished on 03 DEC 1944. 7 airmen.