Halifax III NA344 - The North Sea                                                                  Updated: 16 JAN 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a100006.htm Bridge F F/Sgt RAF 298 p424r.htm HAL NA344 Drop in DK The North Sea d190445 b060645 c100.htm Sdr. Nissum
e777774.htm Healey R H F/Sgt RAF 298 p424r.htm HAL NA344 Drop in DK The North Sea d190445 e777 e777.htm NO KNOWN
a108001.htm Mackrill R F Wt/O RAF 298 p424r.htm HAL NA344 Drop in DK The North Sea d190445 b050645 c108.htm Vang
e777777.htm Pannell A W Sgt RAF 298 p424r.htm HAL NA344 Drop in DK The North Sea d190445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777775.htm Smedley D F/Sgt RAF 298 p424r.htm HAL NA344 Drop in DK The North Sea d190445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777776.htm Wall W H F/Sgt RAF 298 p424r.htm HAL NA344 Drop in DK The North Sea d190445 e777 e777.htm NO KNOWN
 
Natten til den 19. april 1945 gik et fly med våben til modstandsbevægelsen tabt over Nordsøen. Det var udsendt til en modtageplads vest for Fjerritslev (her).
Alle ombord omkom. (Kilde: FAF) Passer med Holmene nedkastningsplads - se Nedkastninger. 12 Fox-containere med våben modtaget. Se også p424rMACR.

4 flyvere fra HAL NA344 har ingen kendt grav. 1 er begravet i Sdr. Nissum og 1 i Vang.

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.
Se Halifax Print. 6 flyvere.

On the night before 19 April 1945 a plane with weapons for the Danish resistance movement was lost over the North Sea. It was on a mission to a drop zone west of Fjerritslev (here). All on board perished. (Source: FAF) Matches Drop Zone Holmene - see Airdrops. 12 Fox containers with weapons received. See also p424rMACR.


4 airmen from HAL NA344 have no known grave. 1 is buried in Søndre Nissum and 1 in Vang.

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
and the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

See No. 298 Squadron RAF * 298 Squadron, 38 Group: History * Halifax Print * This Halifax took off from RAF Tarrant Rushton.
6 airmen.