Halifax VII NP719 - At Nørreskoven, Als    Monuments 16 SEP 2019   Photo: Jes-Peder K. Løkke     Updated: 23 SEP 2021

HAL NP719 Mon. "Natten til den 16. september 1944 rettede RAF et angreb mod Kiel. I forbindelse med dette bombetogt stødte 2 "Halifax" fly sammen i luften over Als
kl. 01.05. Flyene nedstyrtede nord-øst for Elstrup, hvor stumperne spredtes over
et mange kvadratkilometer stort område. Samtlige 14 ombordværende flyvere
blev dræbt." (FAF) Se p373MACR og Artikel: Clive, John og James i JV  og
Artikel med fotos af Steen Weile + 2021.

HAL NP719 styrtede ned omkring her - se kort og HAL MZ915 styrtede ned omkring her - se kort. Områder, ikke punkter! Hent folderen
(klik) Nørreskoven på Als (pdf) fra Naturstyrelsen. Find 7 Englændergraven - prikken til venstre for E i Englændergraven.
Se fotos og hvordan du finder stedet.
 

"The RAF attacked  Kiel on the night before September 16 1944. In connection with this bombing raid 2 Halifax-planes collided in the air over Als
at 0105 hrs. The planes crashed north east of Elstrup, where fragments were scattered over an area of many square kilometres. All 14 crew members on
board perished." (FAF) p373MACR and Article in Danish with photos in JV+Translation. See also Article in Danish with photos by Steen Weile + 2021.
HAL NP719 crashed about here and HAL MZ915 crashed
about here. Areas, not points!
 Get the folder Nørreskoven på Als (pdf) from
the Danish Nature Agency. Find 7 Englændergraven - the dot to the left
of E in Englændergraven.
See photos and how you find the memorial stones.


Handley Page Halifax  *  No. 432 Squadron RCAF
Pilot Officer J. C. Gallagher

Flying Officer J. E. G. Leblanc

Pilot Officer D. R. MacCarthy

Pilot Officer C. D. Crowe

Pilot Officer J. G. G. A. Labelle

Pilot Officer H. N. McLeod

Sergeant C. F. Gill