Lancaster III ND960 - At Nakke / Emtekær                                        Updated: 11 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a003013.htm Bugden AWC P/O RAF 57 p322.htm LAN ND960 Minelaying At Nakke/Emtekær d220544 b111111 c003.htm Assens
a003014.htm Edwards T Sgt RAF 57 p322.htm LAN ND960 Minelaying At Nakke/Emtekær d220544 b111111 c003.htm Assens
a003015.htm Ferguson G F/O RAF 57 p322.htm LAN ND960 Minelaying At Nakke/Emtekær d220544 b111111 c003.htm Assens
a003016.htm Griffiths HDG Sgt RAF 57 p322.htm LAN ND960 Minelaying At Nakke/Emtekær d220544 b220544 c003.htm Assens
a003017.htm Richards A T F/Lt RAF 57 p322.htm LAN ND960 Minelaying At Nakke/Emtekær d220544 b111111 c003.htm Assens
a003018.htm Woodall W T F/O RCAF 57 p322.htm LAN ND960 Minelaying At Nakke/Emtekær d220544 b111111 c003.htm Assens
a003019.htm Woodmass C J Sgt RAF 57 p322.htm LAN ND960 Minelaying At Nakke/Emtekær d220544 b220544 c003.htm Assens


”Natten til den 22. maj 1944 nedstyrtede et Lancaster fly på mineudlægningsoperation til Kiel Bugt (her) på en mark ved Nakke/Emtekær, Tanderup Sogn.
Alle ombordværende blev dræbt.H. de Gray Griffiths og C.J. Woodmass blev begravet den 22. maj 1944, mens der ikke foreligger oplysninger om begravelsesdatoen
for de øvrige. Begravelserne synes at være foretaget af den tyske værnemagt.

Efter nedstyrtningen blev landbrugsmedhjælper Jørgen Brandt fundet dræbt i nærheden af et krater forårsaget af en eksplosion.”
(FAF)
Hovedparten af flyet styrtede ned (oversigt) her, (tæt på) her. Krater 2 m dybt, 6 m i diameter her. Der var skader på de nærmeste gårde mod syd, nord og nordvest.
(Kilde: Svend Andersen)  Se styrtet oplevet af 8-årig drengmere om flystyrtet og Jørgen Brandt og afsløring af mindesten. Se også Natoperationerne 21-22 maj 1944.

Se monument for de 7 flyvere fra LAN ND960 rejst her i 1946. Se også Google Map 57 + 630 Squadron * p322MACR * Lancaster fotos * Minelægningsområder.
De blev alle begravet i Assens. 7 flyvere.

“On the night before 22 May, 1944, a Lancaster on a mine laying operation to Kiel Bay (here) crashed into a field at Nakke/Emtekær, the parish of Tanderup.
All on board were killed. H. de Gray Griffiths and C.J. Woodmass were buried on 22 May, 1944, while there is no information about date of burial for the others.
The burials appear to have been carried out by the German Wehrmacht.

After the crash farmhand Jørgen Brandt was found near a crater killed by an explosion.” (FAF)
The main part of the plane crashed (overview) here, at close range here. A crater 2 m deep, 6 m in diameter here. The nearest farms to the south, north and
north west were damaged. (Source: Svend Andersen)
See The crash experienced by a boy, 8 years oldmore about the air crash and Jørgen Brandt * Memorial stone unveiled at Emtekær.
See monument to the 7 airmen from LAN ND960 erected here in 1946 * Google Map 57 + 630 Squadron. All of them were buried in Assens * Minelaying areas.

Also The night operations 21-22 MAY 1944*
No.57 Squadron - Wikipedia*57 & 630 Squadrons' Association*Lincolnshire Aviation Heritage Centre*Lancaster Photos.
Lancaster I LL960 DX-III
took off from RAF East Kirkby at 21.57 hrs on 21 MAY 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See also p322MACR. 7 airmen.