Lancaster III JB725 - Near Jelling                                                     Updated: 16 NOV 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014200.htm Finch J P/O RAAF 57 p284.htm LAN JB725 Minelaying Near Jelling d100444 b150444 c014.htm Esbjerg
a014201.htm Garrick FJH F/Sgt RAF 57 p284.htm LAN JB725 Minelaying Near Jelling d100444 b150444 c014.htm Esbjerg
a014202.htm Quinn H E P/O RCAF 57 p284.htm LAN JB725 Minelaying Near Jelling d100444 b150444 c014.htm Esbjerg
a014203.htm Rands I A F/Sgt RAAF 57 p284.htm LAN JB725 Minelaying Near Jelling d100444 b150444 c014.htm Esbjerg
a014204.htm Robson J G Sgt RAF 57 p284.htm LAN JB725 Minelaying Near Jelling d100444 b150444 c014.htm Esbjerg
a014205.htm Smedley R Sgt RAF 57 p284.htm LAN JB725 Minelaying Near Jelling d100444 b150444 c014.htm Esbjerg
a014206.htm West H B Sgt RAF 57 p284.htm LAN JB725 Minelaying Near Jelling d100444 b150444 c014.htm Esbjerg


"Natten til den 10. april 1944 foretog RAF en stor mineudlægningsoperation ved Danzig (Gdansk her). I forbindelse med overflyvningen af dansk område blev
mindst 7 britiske bombefly skudt ned, mens flere nedstyrtede i Nordsøen, i større eller mindre afstand fra Vestkysten. Fra 6 fly nedstyrtet i Midtjylland, og 2 i
Nordsøen, ligger 35 omkomne flyvere begravet i Esbjerg. Samtlige flyvere begravedes den 15. april 1944." (FAF) Google Map Mine 10 APR 1944.

LAN JB725 var på vej til målet med 5 store type A miner, da det blev angrebet af en natjager. Ved midnat så folk i Jelling og omegn et rødt lysskær mod himlen,
og lidt efter kom et brændende fly ud af skyerne. Det var JB725, der eksploderede kort før det ramte jorden. Hele besætningen omkom. (Kilde: FT 90-102-20)
Styrtet var omkring her på Alfred Bech's mark nord for Fårupvej 6, før Gammelbyvej 6, 7300 Jelling. (Kilde: Margit Hansen, Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.)

Se monument rejst her syd for Jelling, hvor Kongernes Jelling viser Jellingstenene. Den store er Danmarks dåbsattest. Se KRAK1954/2020 Jelling Seminarium/UCL.
Se de 7 flyvere fra dette fly blandt 47 navne i London og Horsens. Se også Google Map HorsensEH47 og Google Map 57 + 630 Squadron * p284MACR
 7 flyvere.

"On the night before April 10 1944, the RAF carried out a big minelaying operation at Danzig (Gdansk here). At least 7 British bombers were shot down as they
flew over Danish territory, and several crashed into the North Sea, off the west coast of Jutland. From 6 planes crashed in the central part of Jutland, and 2 in the
North Sea, 35 airmen were buried in Esbjerg. All of the airmen were buried on April 15 1944." (FAF) Google Map Mine 10 APR 1944.

LAN JB725 was heading for the target with 5 big type A mines, when it was attacked by a night fighter. At midnight people in and around Jelling saw a red glare in
the sky, and a little later a burning plane came out of the clouds. It was JB725, which exploded shortly before it hit the ground. All of the crew perished.
(Source: FT 90-102-20) The crash was about
here in Alfred Bech's field north of Fårupvej 6, earlier Gammelbyvej 6, 7300 Jelling. (Source: Margit Hansen,
Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.) Aerial photos 1954/2020JellingKRAK * JellingSDFI

See monument erected here south of Jelling, where Kongernes Jelling shows the Jelling runic stones. The big one is Denmark´s Certificate of Baptism.
See the 7 airmen from this plane among 47 names in London and Horsens. See also Google Map HorsensEH47 and
Google Map 57 + 630 Squadron.

See No.57 Squadron in Wikipedia * 57 Squadron & 630 Squadrons' Association * Lincolnshire Aviation Heritage Centre * p284MACR.
Lancaster III JB725 DX-M took off from RAF East Kirkby at 21.23 hrs on 09 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Lancaster photos. 7 airmen.