Whitley V N1383 - Vildmosen                                                 Updated: 05 MAY 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888098.htm Barr V H Sgt RAF 102 p007.htm WHI N1383 Attack DK Vildmosen d260440 o888 o888.htm POW
a107001.htm Haithwaite N Sgt RAF 102 p007.htm WHI N1383 Attack DK Vildmosen d260440 b280440 c107.htm Vadum
a107002.htm Hayes J F Sgt RAF 102 p007.htm WHI N1383 Attack DK Vildmosen d260440 b280440 c107.htm Vadum
a107003.htm Horrigan O G F/O RAF 102 p007.htm WHI N1383 Attack DK Vildmosen d260440 b280440 c107.htm Vadum
a107004.htm Whitley C C AC 2 RAF 102 p007.htm WHI N1383 Attack DK Vildmosen d260440 b280440 c107.htm Vadum


"Under et angreb på Aalborg Lufthavn natten til den 26. april 1940 blev et Whitley fly skudt ned af flak. Flyets radioforbindelse med basen ophørte kl. 02.44.
Da flyet nedstyrtede på "fenne 8" i Store Vildmose dræbtes 4 af de 5 ombordværende.

Begravelsen af flyverne fandt sted den 28. april under medvirken af en tysk feltpræst. Da præsten havde bedt Fadervor, blev der affyret æressalut, og mandskabet
fra den kanon, der havde skudt flyet i brand, hilste en for en de faldne modstandere." (FAF)

Angrebet var mod
Rødslet Flyveplads ((Aalborg West her, overblik her. Se også Flyvepladserne i Aalborg. Rørdal Flyveplads = Aalborg Ost her, se mere her).
Flyet blev ramt af flak kl. 03.17 og styrtede brændende ned i Store Vildmose. (Kilde: FT 89-32-3) Se p007MACR
.
"Fenne 8 flyet": Nedstyrtningsstedet er her - sydvest for mindestenen for de 4 flyvere fra
WHI N1383 placeret her ved Blokhusvej 2, 9440 Aabybro.

Efter nedstyrtningen i 1940 skubbede tyskere ueksploderede bomber i krateret og fyldte det med tørvejord. I 1978 udgravede danske soldater stedet og bortsprængte
en 250 punds bombe og en mindre granat. Den ene af de to 12-cylindrede Rolls Royce Merlin motorer er udstillet i Bangsbo Museum i Frederikshavn.
(Informationstavle ved mindestenen)

1 flyver blev taget til fange. 4 flyvere blev begravet i Vadum. 5 flyvere. 

"During an attack on Aalborg Airport on the night before 26 April, 1940 a Whitley was shot down by flak. Its radio communication with its base ceased at
02.44. When the plane crashed in "fenne 8" (field number 8) in Store Vildmose 4 of the 5 on board were killed.

The burial of the airmen took place on 28 April officiated by a German army chaplain. When he had said the Lord´s Prayer a salute of honour was fired and the
crew from the gun, which had hit the plane so it caught fire, saluted the fallen adversaries one by one." (FAF)

The raid was on Rødslet Airfield Aalborg West here. See also German airfields near Aalborg.   Rørdal Airfield = Aalborg Ost here, more here.
The plane was hit by flak at 03.17 hrs and crashed, burning, into the Store Vildmose. (Source:
FT 89-32-3) See p007MACR.
The crash site is here - southwest of the memorial stone to the 4 airmen from WHI N1383 placed
here at Blokhusvej 2, 9440 Aabybro.

After the crash in 1940 Germans pushed unexploded bombs into the crater and filled it with peat soil.  In 1978 Danish soldiers excavated the place and blew up
a 250 pound bomb and a fairly small grenade. One of the two 12 cylinder Rolls Royce Merlin engines is on display in Bangsbo Museum in Frederikshavn.
(Information table at the memorial stone)

See No. 102 Squadron (Wikipedia) * No. 102 "Ceylon" Squadron (RAF) * Whitleyp007MACR
Whitley N1383 DY-H took off from RAF Kinloss at 22.48 hrs on 25 APR 1940. (Source: Aircrew Remembered has this.)
1 airman became a POW. 4 airmen were buried in Vadum. 5 airmen.