Hampden I P5330 -  Sønderby Bjerge                                                Updated: 26 OCT 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888258.htm Adams FGW Sgt RCAF 420 p065.htm HAM P5330 Bomb G Sønderby Bjerge d250442 o888 o888.htm POW
a003001.htm Hicks J M Sgt RCAF 420 p065.htm HAM P5330 Bomb G Sønderby Bjerge d250442 b280442 c003.htm Assens
a003002.htm Potter J Sgt RAF 420 p065.htm HAM P5330 Bomb G Sønderby Bjerge d250442 b280442 c003.htm Assens
a003003.htm Smith J H Sgt RCAF 420 p065.htm HAM P5330 Bomb G Sønderby Bjerge d250442 b280442 c003.htm Assens


 
”Under et bombetogt til Rostock nedstyrtede et Hampden fly ved Sønderby Bjerge den 25. april 1942. (Se p065MACR)

Tre omkomne besætningsmedlemmer,  J.M. Hicks, J. Potter og J.H. Smith, blev den 27. april fulgt fra sygehuset til kapellet på kirkegården af omkring 500 Assensborgere. Begravelsen fandt sted om formiddagen den følgende dag.

For den tyske kommandant mødte kaptajn Gielcke, ligesom et tysk æreskompagni havde givet møde. På hver af de 3 kister lå et engelsk flag, og der var kranse med signerede bånd fra den tyske værnemagt. Den tyske feltpræst Johannes Vorrath, København, forrettede begravelsen.

Et overlevende besætningsmedlem blev taget til fange.” (FAF) Se øjenvidneskildring og Omkring Hampden P5530.
Se monument for de 3 dræbte flyvere fra HAM P5330 rejst her ved
Højtidelig mindestensafsløring i Sønderby.
Se også brev fra Doreen og Frank Adams til Valdemar og Anne Hansen, og Johannes V. Hansen.
4 flyvere.

“During a bombing raid to Rostock a Hampden plane crashed at Sønderby Bjerge on 25 April, 1942.  (See p065MACR)

On 27 April three of the deceased members of the crew, J.M. Hicks, J. Potter and J.H. Smith, were accompanied from the hospital to the chapel of rest in the cemetery
by about 500 citizens of Assens. The burial was next day before noon.

Captain Mielcke appeared for the German commander and a German company was present as a guard of honour. A Union Jack covered each of the 3 coffins, and there were wreaths with inscriptions on ribbons from the German Wehrmacht. The German army chaplain Johannes Vorrath, Copenhagen, officiated at the graveside ceremony.

A surviving member of the crew was taken prisoner.” (FAF) See monument to the 3 killed airmen from HAM P5330 erected here. See an eye witness account and
Around Hampden P5330 and also a letter from Doreen and Frank Adams to Valdemar and Anne Hansen, and Johannes V. Hansen.

See also the Handley Page Hampden at The Canadian Museum of Flight and No. 420 Squadron RCAF and RCAF 420 Snowy Owl Squadron.
Hampden I P5330 PT-J took off from RAF Waddington on 24 APR 1942. (Source: Aircrew Remembered has this.) 4 airmen.