Mosquito FB VI NT123 - Øresund                                                         Updated: 26 JAN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777064.htm Pattison D V F/Lt RAF 487 p414.htm MOS NT123 Attack DK Øresund d210345 e777 e777.htm NO KNOWN
e777065.htm Pygram F F/Sgt RAF 487 p414.htm MOS NT123 Attack DK Øresund d210345 e777 e777.htm NO KNOWN


MOS NT123 tog del i angrebet på Gestapos hovedkvarter i København den 21. marts 1945. Se links om Shellhuset, også  RAF mindetavle.

Se Fotos og Google Map Shell House Shellhuset Se også Mosquito fotos og Google Map 14 Mosquitoes DK og Mustang fotos.
Se også Kort over angrebet på Shellhuset fra Derek Carter.

Flyet blev over Københavns Havn ramt i den ene motor af antiluftskyts. Piloten meddelte over radioen, at han ville prøve at nå frem til svensk område. Det passerede
den svenske ø Hven her midt i Øresund i lav højde og med kraftig røg fra venstre vinge. Måske har piloten regnet det for dansk område. Han fløj over øen uden at
lande og styrtede i Øresund omkring her.

De to flyvere kravlede ud på en vinge, men kraftig blæst gjorde det umuligt for øboerne at komme til hjælp. Flyet sank kort efter. De to flyvere forsvandt og er aldrig
fundet. (Kilde: FT 88-44-49)
Google Map planesRNZAF   Se p414MACR. 2 flyvere.

MOS NT123 took part in the attack on the Gestapo HQ in Copenhagen on 21 March 1945. See links about the Shell House, also RAF memorial tablet.

See Photos and Google Map Shell House. See Mosquito Photos and Google Map 14 Mosquitoes DK and Mustang Photos.
See also Map of the air raid on the Shell House from Derek Carter.

Over Copenhagen Harbour the plane was hit by flak in an engine. Over the radio the pilot said that he would try to reach Swedish territory. It passed the Swedish
island of Hven here in the middle of the Øresund at a very low altitude and with heavy smoke from the left wing. Maybe the pilot considered it to be Danish territory.
He flew over the island without landing and crashed into the Sound about here.

The two airmen crawled out on a wing, but heavy wind made it impossible for residents of the island to help. The plane sank after a short while. The two airmen
disappeared and have never been found. (Source: FT 88-44-49)

This Mosquito from 487 Squadron RNZAF took off from RAF Fersfield.
Google Map planesRNZAF   See p414MACR. 2 airmen.