Mårum                                                                                   Updated:  01 NOV 2016

Mårum, 2 flyvere.
Mindesten på nedstyrtningsstedet her set i www.findvej.dk

Foto taget 8. maj 2008. Blomsterne kan være sat ved stenen
4. eller 5. maj - 63 år efter Danmarks befrielse.

Se teksten på mindestenen og
Google Map p377 Mosquito NS906.

Mårum, 2 airmen.
Memorial stone at the crash site here seen in www.findvej.dk


Photo taken 8 May, 2008. The flowers may have been
placed at the memorial stone on 4 May or 5 May -
63 years after the liberation of Denmark.

See the text on the memorial stone and
Google Map p377 Mosquito NS906.


 


 

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a122001.htm Allin G J F/O RAF 418 p377.htm MOS NS906 Day ranger Grib Skov,Sjælland d300944 b111111 c122.htm Mårum
a122002.htm Thomas R H F/Lt RAF 418 p377.htm MOS NS906 Day ranger Grib Skov,Sjælland d300944 b111111 c122.htm Mårum