Lancaster R5679 - Near Grønhøj  Mindesten  RAF Mindestue Links  Memorial stone  RAF Memorial Room 08 SEP 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a019025.htm Bevan T R Sgt RAF 61 p114.htm LAN R5679 Minelaying Near Grønhøj d250942 b290942 c019.htm Frederikshavn
a019026.htm Coldicott C N Sgt RAF 61 p114.htm LAN R5679 Minelaying Near Grønhøj d250942 b290942 c019.htm Frederikshavn
a019027.htm Cormack A M Sgt RAF 61 p114.htm LAN R5679 Minelaying Near Grønhøj d250942 b290942 c019.htm Frederikshavn
a019028.htm Duffield J A F/Sgt RCAF 61 p114.htm LAN R5679 Minelaying Near Grønhøj d250942 b290942 c019.htm Frederikshavn
a019029.htm Dyson E Sgt RAF 61 p114.htm LAN R5679 Minelaying Near Grønhøj d250942 b290942 c019.htm Frederikshavn
a019030.htm Emerslund W Y F/Sgt RCAF 61 p114.htm LAN R5679 Minelaying Near Grønhøj d250942 b290942 c019.htm Frederikshavn
a019031.htm Morrison L W Sgt RAF 61 p114.htm LAN R5679 Minelaying Near Grønhøj d250942 b290942 c019.htm Frederikshavn


"Atter en rolig nat for RAF med kun 51 bombefly i luften på mineringsopgaver ved Texel, Frisiske Øer, Helgoland og
Østersøen. 27 Lancasters fra 5 BG fløj til Østersøen, og R5679 var det eneste tab over fjendtligt område. Den engelske radioaflytningstjeneste kunne senere oplyse, at flyet var blevet skudt ned af en tysk
natjager fra III/NJG fra Grove. Den tyske radarstation "Rabe" ved Randers fik tildelt en andel af nedskydningen - -" (FT 90-46-6) Radarstationen ledte jageren hen til
bombeflyet over radioen. "Rabe" ses på kort og liste i "Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945" redigeret af orlogskaptajn Peter Thorning Christensen.
RABE var her 900 m sydøst for Ebeltoftvej 22, 8960 Randers SV. Se mere om tyske radar stationer i Danmark 1942-1944.
 Luftfoto Grønhøj * Pæl ved styrtet

"Udsendt på minelægningsoperation natten til den 25. september 1942 blev en Lancaster skudt ned over Jylland. Flyet ramte jorden ved Grønhøj nord for Karup.
Alle ombord blev dræbt. Hele den dræbte besætning begravedes den 29. september 1942." (FAF) Lancaster fotos.

Forlod RAF Syerston 24 SEP kl. 19.50. Minelægningsområde: Sweet Peas
her syd for Falster. Styrtet ned ved Grønhøj 25 SEP 1942 kl. 01.22. (p114MACR)

Se Mindesten*Minelægningsområder*Google Map p114 Lancaster R5679. LAN R5724*Karup september 1942 
Se taler af
Kåre Egholm Pedersen * Søren Pape Poulsen * Robert HylandsPoul VesterDavid Geddes

LAN R5679 styrtede ned her, tæt på her, overblik her. Se Nær nedstyrtningsstedet vest for Resenfeldevej 17, 7470 Karup og fra Viborg Stifts Folkeblad
Himlen lyste op, da bombeflyet brændte - interview af Georg Ask Lunden Jensen.
Beretning fra Tage Filbert om flystyrtet og Attrap - Grove/Karup.

En flyver blev dræbt, da han ramte jorden her. Han kom ud af flyet for sent til at gøre brug af faldskærmen. Den nåede ikke at folde sig ud. (Kilde: Kromand Laigaard, Grønhøj Kro) Fru Marie Betzer, Mønstedvej 16, fandt ham næste dag. Der var en stor fordybning i jorden, hvor han var faldet ned. Det blev meldt til politiet og dermed
videre til tyskerne, der kom i lastbil med en kiste. De kastede den dræbte flyver
(se T. R. Bevan) og faldskærm op på ladet af lastbilen og klappede i hænderne.

Denne del af logbogen fra Navigator Duffield viser, hvordan RAF omhyggeligt trænede Pilot Morrisons besætning i Manchester og derpå i Lancaster fly.
(Fra Scott Duffield via David Geddes) Navne på de 2 canadiere er indgraveret på Mindemur på Bomber Command Museum, Canada.


Alle 7 flyvere fra LAN R5679 blev begravet i Frederikshavn. Begravelse, del I - Begravelse, del II - Begravelse, del III -  Tysk gravmarkering - CWGC metalkors.
Se Foto af dette fly og Fotos og tekster fra David Geddes om Pilot L.W. Morrison og de andre flyvere.
Se i UGE-AVISEN KARUP * I 1942 faldt et fly ned i Grønhøj * Min onkel faldt ned i Grønhøj * Lokale oplysninger om flystyrt i Grønhøj for 70 år siden *
Lancaster lokaliseret. Se også De fandt nedstyrtningsstedet*Nedstyrtningsstedet i skoven*De fandt vragstykker*Attrap Grove/Karup
Beretning fra Bent Krath* Endnu et øjenvidne-Frode_Andersen

"Another quiet night for the RAF with only 51 bombers in the air on minelaying operations at Texel, Frisian Islands, Heligoland and the Baltic Sea.
27 Lancasters from 5 BG flew to the Baltic Sea, and R5679 was the only loss over enemy territory. The British service that listened to radio communication later stated that the plane had been shot down by a German night fighter from III/NJG from Grove. The German radar station "Rabe" near Randers was acknowledged as having a
part in the shoot down - -"
(FT 90-46-6) The radar station led the fighter to the bomber over the radio.
"Rabe" is seen on the map and in the list in "Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945" edited by Commander Peter Thorning Christensen.
RABE was here 900 m SE of Ebeltoftvej 22, 8960 Randers SØ. See more about German Radar Stations in Denmark 1942-1944. 
Aerial photo Grønhøj* Marker pole

A Lancaster was shot down over Jutland on a minelaying operation the night before 25 September, 1942. The plane crashed at Grønhøj north of Karup.
All on board were killed. The airmen were buried on 29 September, 1942. (Source: FAF) Lancaster Photos.

Left RAF Syerston at 1950 hrs. on 24 SEP. Minelaying area: Sweet Peas here south of Falster. Crashed at Grønhøj at 0122 hrs. on 25 SEP 1942. (p114MACR)
When lost this plane had a total of 165 hours. Then it had a Merlin 22 engine. (Source: Lost Bombers)

See Memorial Stone * Minelaying areas * Google Map p114 Lancaster R5679.   LAN R5724  
Read speeches
by Kåre Egholm Pedersen * Søren Pape Poulsen * Robert Hylands * Poul Vester * David Geddes

LAN R5679 crashed here, at close range here, overview here. See Near the crash site west of Resenfeldevej 17, DK-7470 Karup and from Viborg Stifts Folkeblad
The sky lit up when the bomber burned - an interview by Georg Ask Lunden Jensen, and In 1942 a plane fell down in Grønhøj and Account from Bent Krath.
Another eye witness_Frode_Andersen * Also Account from Tage Filbert about the air crash and Decoy A/F Grove/Karup.

One airman was killed, when he hit the ground here. He got out of the plane too late to make use of his parachute. It did not have time to open up. (Source: Innkeeper Laigaard, Grønhøj Inn) Mrs Marie Betzer, Mønstedvej 16, found him next day. There was a large depression in the ground, where he had fallen down. It was reported
to the police and from there to the Germans, who came in a truck with a coffin. They threw the deceased airman
(see T. R. Bevan) and his parachute on the truck
body and clapped their hands.

All of the crew of LAN R5679 were buried in Frederikshavn. See Burial, part I - Burial, part II - Burial, part III - German grave markers - CWGC metal crosses.
See a Photo of this aircraft and Photos and texts from David Geddes about Pilot L.W. Morrison and other airmen followed by My uncle fell down in Grønhøj
The first email from David Geddes to Gregers Laigaard * Local information on air crash in Grønhøj 70 years ago * Lancaster located.
See They found the crash site * The crash site in the wood * They found pieces of wreckage. Decoy A/F Karup/Grove.

This part of the log book from Navigator Duffield shows how the RAF carefully trained the crew of Pilot Morrison on Manchester and then Lancaster planes.
(From Scott Duffield via David Geddes) Names of the 2 Canadians are engraved on the Memorial Wall at the Bomber Command Museum of Canada,


See also  Lancaster * Lancaster Photos * No. 61 Squadron in Wikipedia * No. 50 & 61 Squadrons Association
Lancaster I R5679 QR-O
took off from RAF Syerston at 19:50 on 24 SEP 1942. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.)
See the
Memorial stone and 6 pdf files in the RAF Memorial Room. 7 airmen.