Lancaster III EE138 - Stadil            Stadil 4 SEP 2013             RKSK               Updated: 06 SEP 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a120001.htm Carthew E G Wt/O RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120002.htm Combes J C Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120003.htm Forrester S M F/O RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120004.htm Jowett H F Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120005.htm Kelaher C R S/Ldr RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120006.htm Rolfe A Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120007.htm Thirkettle EAC Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil
a096059.htm Unknown RAAF xx xx RAAF xx p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b130647 c096.htm Svinø
a120008.htm Walsh C A Wt/O RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil d040943 b111111 c120.htm Stadil


På hjemturen efter et bombetogt til Berlin blev Lancaster III EE138 ramt over Vestjylland og brød i brand. Det styrtede ned
her nær Stadil, se Skilt ved Stadiløvej
ved et vådområde 400 m syd for Stadiløvej 8, 6980 Tim og 400 m nordvest for Stadiløvej 11, se foto. Se Stadil - Historien.  (Se Skilte ved vejen 2009+2010)
Vragrester fra flyet var vanskelige at indsamle, da det meste lå i et vandfyldt hul. En forbrændt torso (del af en krop) i australsk uniform blev begravet nær stedet af
tyske soldater. Ingemann Halkjær fik et trækors anbragt på graven. Den 13. juni 1947 blev torsoen begravet på Svinø Kirkegård med en headstone for
"En flyver - Royal Australian Air Force". Ukendt, fordi der var 4 fra RAAF på flyet!            

Det var ikke muligt at identificere enkelte flyvere, så selv om man præcist kender nedstyrtningsstedet, har the Commonwealth War Graves Commission valgt at
mindes disse flyvere på the Runnymede Memorial sammen med over 20.000 andre flyvere, der ikke har nogen kendt grav. Se folder fra Arne Mosgaard.

Som skrevet i Stadil - Historien blev trækorset på nedstyrtningsstedet i 1950 afløst af mindestenen. Se teksten her og
fotos fra 15. marts 2008 og 30. juni 2009.

Den 4. september 2008 blev der afsløret nye bronzetavler og en kopi af trækorset, se Stadil - Flyverminde ved en højtidelighed 65 år efter styrtet.
Se tekst på Tavler og kors. Meget mere på
Lancaster EE138 AR-E2 lavet af slægtninge til flyverne. Se også Stadil 4 SEP 2013 og Kvinder.
8 flyvere. Se mange links i engelsk version. LAN JA713 fra 7 Squadron gik også tabt - se meget om operationen. p216MACR. DBRS: Dramatisk nat - 80 år 6/9 2023.

On the return flight from a bombing raid to Berlin Lancaster III EE138 was hit over Jutland and caught fire. It crashed here near Stadil, see Sign at Stadiløvej
in a rather wet area 400 m south of Stadiløvej 8, 6980 Tim and 400 m NW of Stadiløvej 11, see photo. See
Stadil - The story.  (See Signs at the road 2009+2010)    
Debris from the crash was difficult to collect, as most of it was in a water filled hole. A burnt torso (part of body) with some Australian battle dress material was buried
near the spot by German soldiers. Ingemann Halkjær had a wooden cross placed on the grave. The torso was buried in Svinø Churchyard with a headstone to
"An Airman, Royal Australian Air Force". Unknown, because there were 4 from RAAF on the plane!                  

It was not possible to identify any of the airmen, so even if the crash site is known precisely, the Commonwealth War Graves Commission has chosen to
commemorate these airmen on the Runnymede Memorial together with more than 20.000 other airmen who have no known grave. See folder from Arne Mosgaard.

As told in Stadil - The story the wooden cross at the crash site was replaced by the memorial stone in 1950. See the text here and see photos from the crash
site seen on 15 March 2008 and on 30 June 2009. On 4 September 2008 new bronze plaques and a copy of the wooden cross were unveiled, see Stadil Memorial.
See the inscriptions on Plaques and cross.

Lancaster EE138 AR-E2 is a website made by relatives of the airmen with many details including Commemorations in 2008 and 2013, and the Fly Past in 2011.

The website of 460 SQUADRON also tells about Lancaster EE138. See  Lancaster-Archive with an enormous amount of information.
No. 460 Squadron RAAF - Wikipedia * See RAF-Lincolnshire.info about RAF Binbrook * Lancaster Photos * Bomb Berlin * Google Map 460 Squadron RAAF-DK.
Lancaster III ED138 AR-  took off from RAF Binbrook at 19.58 hrs on 03 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
8 airmen. See also Lancaster photosLAN JA713 of 7 Squadron was also lost - see a lot about the operationp216MACR.
See also Stadil 4 SEP 2013 70 years after the crash and Women.