Stirling III BF515 - Tågerup Mindelund - Memorial Grove Photo: Britta Pedersen 20 JUN 2009  Updated:  25 AUG 2009

Monument for besætningen på STI BF515 rejst på nedstyrtningsstedet ved
Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby
her.

Til minde om de engelske flyvere
Berridge - Traynor - Parsloe - Wheelhouse - Bolton - Fitzpatrick - Erne  29.4 1943
Her styrtede den stolte Stirling ned i kamp for England, frihed og fred.

Rejst af egnens beboere.

"Stenen blev rejst nogle år efter krigen og i 1993 blev området udvidet til en mindelund,
der blev overtaget af Høng Kommune." (KM)

Wheelhouse og Bolton blev fundet hurtigt og begravet på Bispebjerg 7. maj 1943.
De 5 øvrige blev fundet efter krigen og begravet i Reerslev 15. april 1946. (Kilde: FAF)

Monument to the crew of STI BF515 erected on the crash site at
Skovvang 1, DK-4291 Ruds Vedby
here.

In memory of the English airmen
Berridge - Traynor - Parsloe - Wheelhouse - Bolton - Fitzpatrick - Erne  29.4 1943
Here the proud Stirling crashed in battle for England, freedom and peace.

Erected by residents of the area.

"The stone was erected some years after the war and in 1993 the area was expanded
to a memorial grove in the care of the Municipality of Høng." (KM)

Wheelhouse and Bolton were found quickly and buried at Bispebjerg on 7 May, 1943.
The 5 others were found after the war and buried in Reerslev on 15 April, 1946. (Source: FAF)