Stirling IV LJ950 - At Tipperne                        RKSK                                  Updated: 17 JUN 2018

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888411.htm Goodare E R F/S RAF 295 p428r.htm STI LJ950 Drop in DK At Tipperne d270445 o888 o888.htm POW
o888410.htm Griffiths T H F/O RAF 295 p428r.htm STI LJ950 Drop in DK At Tipperne d270445 o888 o888.htm POW
o888413.htm O´Connor D Sgt RAF 295 p428r.htm STI LJ950 Drop in DK At Tipperne d270445 o888 o888.htm POW
o888412.htm Oates W H Sgt RAF 295 p428r.htm STI LJ950 Drop in DK At Tipperne d270445 o888 o888.htm POW
o888414.htm Rafferty J Sgt RAF 295 p428r.htm STI LJ950 Drop in DK At Tipperne d270445 o888 o888.htm POW
a031001.htm Smale G C F/O RAF 295 p428r.htm STI LJ950 Drop in DK At Tipperne d270445 b100545 c031.htm Horne


I forbindelse med en flyvning med våben nødlandede  STI LJ950  på vandet ved Tipperne (omkring her Kilde: Christian Ringskou) natten til den 27. april 1945.
Flyets bombekaster G.C. Smale, blev indlagt på det tyske feltlazaret i Horne by, hvor han døde den 8. maj 1945. Han blev begravet i Horne
af sognepræsten den 10. maj 1945.
Resten af besætningen blev taget til fange af værnemagten i Nymindegab (her).
(Kilde: FAF)
Det var Flying Officer (Pilot) Thomas H. Griffiths, Flight Sergeant (Navigator) Eric R. Goodare, Sergeant (Wireless Operator) William H. Oates,
Sergeant (Air Gunner) Denis O'Connor og Sergeant (Flight Engineer) James Rafferty. (Kilde: AOD)

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.

6 flyvere.

On the night before 27 April 1945 STI LJ950 landed on the water at Tipperne (about here Source: Christian Ringskou) on a supply operation to the Danish
resistance.
Flying Officer (Bomb Aimer) G. C. Smale was taken to the German army hospital in Horne where he died on 8 May 1945. He was buried in Horne
by the vicar on 10 May 1945. The rest of the crew were captured by the Wehrmacht in Nymindegab (here). (Source: FAF)
They were Flying Officer (Pilot) Thomas H. Griffiths, Flight Sergeant (Navigator) Eric R. Goodare, Sergeant (Wireless Operator) William H. Oates,
Sergeant (Air Gunner) Denis O'Connor og Sergeant (Flight Engineer) James Rafferty. (Source: AOD)

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
and the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

See No. 295 Squadron - Wikipedia and 295 Squadron at Unit Histories. This Stirling took off from RAF Rivenhall.  6 airmen.