Stirling I R9261 - Kongsmark                                                                Updated: 07 JUN 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a096010.htm Blake W A S/Ldr RAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 b240443 c096.htm Svinø
a096011.htm Farley D C Sgt RAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 b240443 c096.htm Svinø
a096012.htm Krulicki L J Wt/O RCAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 b240443 c096.htm Svinø
a096013.htm Lees J Sgt RAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 b240443 c096.htm Svinø
a096014.htm Marshall J S Wt/O RCAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 b240443 c096.htm Svinø
a096015.htm Parish C W F/Lt RAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 b240443 c096.htm Svinø
v999010.htm Smith D V Sgt RCAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 v999 v999.htm EVD to S
a096016.htm Vance E R P/O RCAF 7 p157.htm STI R9261 Bomb G Kongsmark d210443 b240443 c096.htm Svinø


 
"Natten mellem den 20. og 21. april 1943 angreb 339 RAF bombefly Stettin. Vejret var klart, og markeringen fra Pathfinders var perfekt. Ca. 40 ha af den
centrale bydel blev ramt, og 13 fabrikker og 380 huse blev totalt ødelagt. 580 personer blev dræbt ved angrebet. Samtidig angreb 86 Stirlings Rostock. -
Samtlige fly fløj ind over Danmark ved Esbjerg.- 13 Lancasters, 8 Halifax og 9 Stirlings gik tabt." (FT 88-32)
"Stettin. 339 fly, 21 mistet (6,2%) Uden for Oboes rækkevidde, men ikke desto mindre et vellykket togt. God sigtbarhed og stifinderne markerede målet meget præcist. Over 100 acres industriareal totalt ødelagt. Produktion helt standset på stor kemisk fabrik. 586 døde i byen." (IBCC) Se Navigation om Oboe.

Af dem gik 19 fly tabt over dansk område. 84 flyvere fra disse angreb har en kendt grav i Danmark. Hertil kommer flyvere uden kendt grav, krigsfanger og 1, der flygtede.
Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 og
Google Map p149-167.

På hjemturen fra Stettin her blev  STI R9261 angrebet af en Me110 og brød i brand. Flyet styrtede her 50 m sydøst for monument rejst her, se mindestenen i 2010.
Se Korsør Avis om flystyrt.
Kun Sgt (Flight Engineer) Donald V. Smith klarede at springe ud med faldskærm. Efter landingen gik han tværs over Sjælland og fik
hjælp til at flygte til Sverige som den første allierede flyver under krigen!

Hans søn Dave Smith skrev beretningen "Endelig sammen" i Dansk Militærhistorie om sin fader, nu her på Svinø med resten af besætningen på STI R9261.
Se Google Map Don's rute. Dave Smith har opdateret og udvidet historien, se Links for  Første flyver til Sverige  A letter and 3 telegrams.
Se
Ny mindesten 1993 - og flugthistorien * Om Charles Parish * Besøg ved mindestenen 1999 * Besøg 2010 fra Helge Christiansen.
TV2 ØST sendte Together at Last - 4. maj 1945  (film 25:00) af Peter Kryger, først i 2009, igen 4. maj 2021 (denne udgave).
De 7 andre besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet, og de blev alle begravet på Svinø Kirkegård. (Kilde: FT 88-33-10)
Se Allieredes flystyrt og mindesmærker, film 28 min. fra 30. april 2011 på TV2 ØST. (Klik på titlen, stop nyheder, find nederst Det var dengang, klik Se program)
8 flyvere.

 "339 RAF bombers attacked Stettin on the night before 21 April 1943. The sky was clear, and the marking from Pathfinders was perfect. About 100
acres of the central part of the city were hit, and 13 factories and 380 houses were totally destroyed. 580 persons were killed in the attack. At the same time
Rostock was attacked by 86 Stirlings. - All planes entered Danish airspace at Esbjerg. - 13 Lancasters, 8 Halifax and 9 Stirlings were lost." (FT 88-32)
"Stettin. 339 aircraft, 21 losses (6,2%) Beyond the range of Oboe but a successful raid nonetheless. Visibility was good and PFF marked the target very accurately.
Over 100 acres of industrial land were completely destroyed. Production was completely halted at a large chemical plant. 586 deaths in the city." (IBCC)
See Navigation about Oboe. 19 of them were lost over Danish territory.  84 airmen from these attacks have a known grave in Denmark. Airmen with no known grave, POWs and 1 EVD must be added. See Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 and
Google Map p149-167.

STI R9261 was attacked by a Me110 on the return flight from Stettin here and caught fire. It crashed here 50 m SE of monument erected here, see monument 2010.
See Korsør Avis about air crashes.
Only Sgt Donald V. Smith managed to bail out. After the landing he walked across Zealand and he was helped to evade to Sweden as the first allied airman in the war!
His son Dave Smith wrote the account  "Together at last"  in Danish Military History about his father, now here at Svinø with rest of the crew of STI R9261

See Google Map Don's route. Dave Smith has updated and extended the story, see Links for  First Airman to Sweden   A letter and 3 telegrams.
See also Don´s Diary.
Helge Christiansen wrote New Memorial Stone 1993 - Escape from Denmark * About Charles Parish * A Visit to the Memorial Stone in 1999 * A Visit in 2010.

TV2 EAST sent Together at Last - 4. maj 1945  (film 25:00) by Peter Kryger, first time in 2009, again 4 May 2021 (this edition).
The 7 other members of the crew were killed in the crash, and they were all buried at Svinø.

The crew of  STI R9261 is commemorated on this monument erected here near the crash site. See also the memorial stone in 2010.
See No. 7 Squadron RAF * 7 Squadron Association.
Stirling I R9261 MG-M took off from RAF Oakington at 21.00 hrs on 20 APR 1943 targeting Rostock. (Source: Aircrew Remembered has this.) 8 airmen.