Stirling I BF447 - Near Vrønding                                                               Updated: 11 JUN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014160.htm Brown D J P/O RAF 218 p172.htm STI BF447 Minelaying Near Vrønding d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014161.htm Jones W T Sgt RAF 218 p172.htm STI BF447 Minelaying Near Vrønding d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
o888364.htm Lowery W Sgt RAF 218 p172.htm STI BF447 Minelaying Near Vrønding d290443 o888 o888.htm POW
a014162.htm Rich T Sgt RAF 218 p172.htm STI BF447 Minelaying Near Vrønding d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014163.htm Scott J W F/O RAF 218 p172.htm STI BF447 Minelaying Near Vrønding d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
a014164.htm Sutton G Sgt RAF 218 p172.htm STI BF447 Minelaying Near Vrønding d290443 b070543 c014.htm Esbjerg
o888365.htm Turner L Sgt RAF 218 p172.htm STI BF447 Minelaying Near Vrønding d290443 o888 o888.htm POW

 Den 29. april 1943 kl. 00.15 styrtede STI BF447 ned 8 km vest for Horsens omkring her nær et monument ved Kærgaard, Tamdrup Kirkevej 7, 8700 Horsens.
Hans Friis Jensen, 1948-2018, kom som barn ofte på Kærgård, hvor flyet styrtede ned. Som voksen overtog han slægtsgården og
værnede meget om, at historien om styrtet ikke blev glemt. Se mange filer fra Hans Friis Jensens Hjemmeside, Flystyrt 1943.
Se også Mindestenen, besøg 2007 og mere hos Villy Holtet Nielsen.

Se 5 flyvere fra dette fly blandt 47 navne i London og Horsens. Se også Google Map HorsensEH47.

Den 28. april 1943 fløj  STI BF447 og 7 andre Stirlings på mineringsopgaver i Østersøen i "Sweet Pea II", Kadetrenden, se kort og Miner 1939-45.
"Udturen gik fint, og minerne blev kastet det rigtige sted. Da flyet passerede den jyske østkyst i 6000-8000 fod blev de pludselig angrebet nedenfra fra en JU88. Bagbords vinge brød i brand, og den inderste motor gik i stå. Piloten, P/O Denis James Brown, forsøgte at undvige ved at dykke til ca. 2000 fod. Natjageren forsvandt, men flyet begyndte utilsigtet at flyve i cirkler samt tabe højde. P/O Brown gav besætningen ordre til at forlade flyet, men det lykkedes kun for flymekanikeren, Sgt Walter Lowery, og tårnskytten, W/O Leslie Turner. Flyet med de sidste 5 besætningsmedlemmer (P/O (Pilot) Denis J. Brown, Sgt (Navigator) Thomas Rich, F/O (Wireless Operator) John W. Scott, Sgt (Air Bomber) William T. Jones og Sgt (Air Gunner) George Sutton ramte jorden og eksploderede.

Næste morgen fandt det danske politi en faldskærm ved Kørup (omkring her 2 km øst for nedstyrtningsstedet), og kort efter blev W/O Turner anholdt." (FT 90-50-14)
Også Sgt Lowery blev anholdt og blev krigsfange i Tyskland. Det er en lang historie! (Kilde: FT 90-50-14)
Se Tyske krigsfangelejre.
Af de 207 fly gik 15 fly tabt over dansk område, se Google Map p169+MINELAYING.
Kun 4 flyvere fra de 23 fly overlevede!
Se også Minelægningsområder og Lancaster fotos.7 flyvere.

On 29 April 1943 at 00.15 STI BF447 crashed 8 km W of Horsens about here near a monument erected here at Kærgaard, Tamdrup Kirkevej 7, 8700 Horsens.
As a child Hans Friis Jensen, 1948-2018, very often visited Kærgaard where the plane crashed. As an adult he took over the family farm. He cherished the memory
of the story of the air crash. See many files from the website of Hans Friis Jensen, Air crash 1943.

See also The Memorial Stone, a visit in 2007 and more in Danish and in English at Villy Holtet Nielsen.
See 5 airmen from this plane among 47 names in London and Horsens. See Google Map HorsensEH47.


On 28 April 1943
STI BF447 and 7 other Stirlings flew on minelaying operations in the Baltic Sea in "Sweet Pea II", Kadetrenden, see map and Mines 1939-45.
"The outward flight was fine, and the mines were dropped in the right place. When the plane passed the east coast of Jutland at an altitude of 6,000 to 8,000 feet it was suddenly attacked from below by a JU88. The port wing caught fire and the inner engine stopped. P/O (Pilot) Denis James Brown tried to escape from the attack by diving to about 2,000 feet. The night fighter disappeared, but unintendedly the plane started to fly in circles and lose height. P/O Brown ordered the crew to bail out, but only Sgt (Flight Engineer) Walter Lowery and W/O (Top Turret Gunner) Leslie Turner managed to get out. The plane crashed and exploded with the remaining 5 crew members (P/O (Pilot) Denis J. Brown, Sgt (Navigator) Thomas Rich, F/O (Wireless Operator) John W. Scott, Sgt (Air Bomber) William T. Jones and Sgt (Air Gunner) George Sutton.

Next morning the Danish police found a parachute at Kørup (about here 2 km east of the crash site) and W/O Turner was arrested shortly after." (FT 90-50-14)
Also Sgt Lowery was arrested and became a Prisoner of War in Germany. That is a long story! (Source: FT 90-50-14)
See German POW-Camps.
15 of the 207 bombers were lost over Danish territory, see Google Map p169+MINELAYING. Only 4 airmen from the 23 lost planes survived!

See No. 218 (Gold Coast) Squadron RAF-Wikipedia and No. 218 (Gold Coast) Squadron Association.
Stirling I BF447 HA-F took off from RAF Downham Market at 21.04 hrs on 28 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) See p172MACR. 7 airmen.