Lancaster I ED305 - Lillebælt, Lyngsodde                                           Updated: 09 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777311.htm Black G R Sgt RCAF 44 p141.htm LAN ED305 Minelaying Lillebælt, Lyngsodde d100343 e777 e777.htm NO KNOWN
e777315.htm Brown C V Sgt RAF 44 p141.htm LAN ED305 Minelaying Lillebælt, Lyngsodde d100343 e777 e777.htm NO KNOWN
e777312.htm Carr R H F/O RAF 44 p141.htm LAN ED305 Minelaying Lillebælt, Lyngsodde d100343 e777 e777.htm NO KNOWN
e777313.htm Cook CHD Sgt RAF 44 p141.htm LAN ED305 Minelaying Lillebælt, Lyngsodde d100343 e777 e777.htm NO KNOWN
e777316.htm Healey A Sgt RAF 44 p141.htm LAN ED305 Minelaying Lillebælt, Lyngsodde d100343 e777 e777.htm NO KNOWN
e777314.htm Love G S Sgt RAF 44 p141.htm LAN ED305 Minelaying Lillebælt, Lyngsodde d100343 e777 e777.htm NO KNOWN
e777310.htm Smith BTC Sgt RAF 44 p141.htm LAN ED305 Minelaying Lillebælt, Lyngsodde d100343 e777 e777.htm NO KNOWN
  
LAN ED305 styrtede i Lillebælt ved Lyngsodde her (2 km nord for Middelfart) (Kilde: FT 85-76-8). Se også p141MACR. Alle 7 flyvere omkom.
Se Monument*Flere fotos*10 MAR  2015 * Minelægningsområder.

"20 Lancasters fra no. 5 Group og 15 Stirlings fra nr. 3 Group lagde denne nat miner i franske farvande og i Østersøen nær Sassnitz. Vejret var klart, og der var
en del natjageraktivitet over Danmark. Et fly
fra 61 BS rapporterede beskadigelse af en Bf 110, medens to besætninger fra
44 BS rap
porterede beskadigelse af en Ju88. Lancaster W4841 blev skudt ned ved Sassnitz og alle syv besætningsmedlemmer blev senere begravet i Berlin.

Lancaster ED305 blev angrebet af en natjager over Stribhalvøen og styrtede brændende i Bæltet kl. 2213 præcis 4 timer efter flyet var lettet fra Waddington flyveplads i Lincolnshire. Under nedstyrtningen affyrede det i Bæltet stationerede vagtskib ca. 40 skud 20 mm mod det allerede anskudte fly, der gik ned ca. midt mellem de to nuværende broer. Store mængder benzin strømmede ud og brændte ca. halvanden time.

Der blev i løbet af natten og morgentimerne fundet mange pengesedler bl. a. ca. 500 norske kroner samt en flyverhjelm med mærket »Smith". En benzintank, rester af
en gummibåd, mærket RAF, flyvestøvler og ligrester drev i de følgende dage i land mellem Middelfart og Strib (omkring her).

Vragdele blev opfisket i august 1981 af en lokal fisker og afleveret til Middelfart Museum - vragdelene er dog efterhånden gået i opløsning, et par metalstykker med indhuggede reservedelsnumre er dog stadig bevaret. Identiteten af fly og besætning blev senere bekræftet ved korrespondance med Ministry of Defence."
(FT 86-63-8) Se Lancaster fotos. 7 flyvere.

LAN ED305 crashed in the Lillebælt at Lyngsodde here (2 km north of Middelfart). (FT 85-76-8). See also p141MACR.  All 7 airmen perished.
See Monument*
More photos*LAN  2015 * Minelaying areas.

This night 20 Lancasters from No. 5 Group and 15 Stirlings from No. 3 Group laid mines in French waters and in the Baltic Sea near Sassnitz. The sky was
clear, and there were many night fighters. A plane from 61 Bomb Squadron reported to having damaged a Bf110, while 2 crews from 44 Bomb Squadron reported
damage to a
Ju88. Lancaster W4841 was shot down at Sassnitz and the 7 crew members were later buried in Berlin.

Lancaster ED305 was attacked by a night fighter and crashed, burning, in the Lillebælt at 22:13, exactly 4 hours after it started from RAF Waddington in Lincolnshire.
A German ship fired about 40 rounds caliber 20 mm against the plane on its way down. It crashed about 1 km east of the old bridge.

Great quantities of fuel leaked from the tanks and burned for about 1½ hours. During the night and early next day many banknotes were found, including 500 Norwegian kroner. An airman's helmet marked "Smith" was also found. A fuel tank, rests of a dinghy marked RAF, boots and parts of bodies drifted ashore between Middelfart and Strib (about
here) in the following days.

Parts of the wreckage were fetched up by a local fisherman in 1981 and given to Middelfart Museum. The identity of the plane and its crew was confirmed by the
Ministry of Defence. (Source: FT 86-63-8)

No. 44 Squadron RAF - Wikipedia * No. 44 Squadron (RAF): Second World War * RAF Waddington now* Lancaster Photos* RAF-Lincolnshire.info: 44 Squadron.
Lancaster I ED305 KM-S
took off from RAF Waddington on 10 MAR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)   7 airmen.