Lancaster III EE138 - Stadil - Memorial   Stadil - Flyverminde Photos: Peter Forrester Updated: 29 NOV 2021
  70th Commemoration and Propeller Blade Memorial Unveiling Stadil 4 SEP 2013
70 år efter styrtet, propelblad Stadil 4 SEP 2013 RKSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LAN EE138 blev mindet i 1943 med et trækors, i 1950 med mindestenen til venstre og i 2008 med disse bronzetavler og trækorset, se tekster og mere. Se stedet.
Den australske ambassadør Ms. Sharyn Minahan og Donald Stewart afslørede mindetavlerne for de 125 private gæster og officielle repræsentanter 4. september 2008.
Margaret Downing, 85 år, mistede ved styrtet sin ældre bror Sidney Forrester. Fra familien deltog også Peter Forrester, der tog billeder på dagen. Donald Stewart
mistede sin fætter E.G. Carthew. Også slægtninge af C.R. Kelaher, C.A. Walsh og E.A.C. Thirkettle deltog. TV MIDTVEST sendte 28. december 2008
Det lange farvel (film, 21 min.) hvor historien fortælles via interview med Jessie Bowler, enke efter E.A.C. Thirkettle.
Den film blev 21. september 2013 fulgt op af Bunkerne - Dødens Forposter (film, 28 min.) med mere om nedskydning af B17 42-31377 med Lester Schrenk og LAN EE138, se denne side. Der er sekvenser
med Jessie Bowler og Lester Schrenk.
Se Lancaster EE138 AR-E2 med mange detaljer om højtideligheden 65 år efter styrtet og om besætningen, flyet og andet, sidste operation og nedstyrtningsstedet samt links. Kvinder.

LAN EE138 was commemorated in 1943 with a wooden cross, in 1950 with the monument to the left and in 2008 with plaques and cross,see texts and more here
The Australian Ambassador Ms. Sharyn Minahan and Donald Stewart unveiled the plaques for the 125 people from Denmark, England and Australia
on 4 SEP 2008.
Margaret Downing, 85, lost her elder brother Sidney Forrester in the crash. From his family also Peter Forrester, who took photos on the day, was present.
Donald Stewart lost his cousin E.G. Carthew in the crash. Relatives of C.R. Kelaher, C.A. Walsh and E.A.C. Thirkettle were also present. Some      were left.
On
28 DEC 2008 TV MIDTVEST sent Det lange farvel The long Farewell (film, 21 min.) where the story is told via interview with Jessie Bowler, the widow of
E.A.C. Thirkettle. On 21 September 2013 that film was followed by Bunkerne - Dødens Forposter 
The Bunkers - Outposts of Death (film, 38 min.) with more about
the shotdown of B17 42-31377 Pot O'Gold with
Lester Schrenk and LAN EE138. There are sequences with Jessie Bowler and Lester Schrenk.
See Lancaster EE138 AR-E2 with details about the 65th Commemoration, the story, the crew, the plane, the last operation, the crash site, and links. Women.