Mosquito FB VI SZ977 - Frederiksberg                                              Updated: 26 JAN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a048014.htm Hall RJW F/O RCAF 21 p411.htm MOS SZ977 Attack DK Frederiksberg d210345 b280345 c048.htm K - Bispebjerg
a048013.htm Kleboe P A W/Cdr RAF 21 p411.htm MOS SZ977 Attack DK Frederiksberg d210345 b280345 c048.htm K - Bispebjerg


MOS SZ977 tog del i angrebet på Gestapos hovedkvarter i København den 21. marts 1945. Se links om Shellhuset, også  RAF mindetavle og model.

Se Fotos og Google Map Shellhuset. Foto af Enghave Lystårnet, Kort over angrebet på Shellhuset og EnghavePLAN fra Derek Carter.
Mere om Lystårnet ramt af MOS SZ977 * MOS SZ977 ramte dette lystårn * Position for lystårn  her *Lystårnet fra et fly* Udsigt fra lystårn * Sasbye om lystårnet.

"Da 1. gruppe i meget lav højde indfløj over Godsbanegården kl. 11.20 ramte Wing Commander Kleboes fly et tårn med projektører, blev slået ud af kurs og styrtede
ned ved Den Franske Skole på Frederiksberg. Røgudviklingen fra denne nedstyrtning fik 7-8 fly fra de to efterfølgende grupper til at bombe Frederiksberg i stedet for Shellhuset, der på dette tidspunkt stod i lys lue efter 1. gruppes nøjagtige angreb.

Katastrofen på Frederiksberg kostede 124 danskere livet, heraf 87 børn i Den Franske Skole. Desuden blev 156 mennesker såret, heraf også mange børn.
I Shellhusets tagetage, hvor der var indrettet celler til fangne danske modstandsfolk, omkom 8 personer.

4 Mosquito-fly og 2 Mustang-jagere gik tabt i forbindelse med operationen." (FAF) Se Mosquito fotos og Google Map 14 Mosquitoes DK og Mustang fotos.
See p411MACR. 2 flyvere.

MOS SZ977 took part in the attack on the Gestapo HQ in Copenhagen on 21 March, 1945. See links about the Shell House, also RAF memorial tablet and model.

See Photos and Google Map Shell House. Photo of the Enghave Light Tower, Map of the air raid on the Shell House and EnghavePLAN from Derek Carter.
See Light tower hit by MOS SZ977* MOS SZ977 hit this light tower* Position of light tower here* Light tower from a plane* View from light tower* Sasbye - light tower.

"When 1. group at a very low altitude flew in over the goods yard at 11.20 Wing Commander Kleboe´s plane hit a tower with floodlight projectors, got off course and
crashed at The French School on Frederiksberg. The smoke from this crash made 7-8 planes from the next two groups bomb Frederiksberg instead of the Shell
Building, which at this time had burst into flames after the precise attack by 1. group.

The disaster on Frederiksberg cost the lives of 124 Danes, of which 87 children in the French School. In addition 156 people were wounded, many of them kids.
In the top floor of the Shell Building with cells for captured Danish members of the resistance 8 people perished.

4 Mosquito-bombers and 2 Mustang-fighters were lost in connection with the operation." (FAF)
See Mosquito Photos and
Google Map 14 Mosquitoes DK and Mustang Photos.
This Mosquito from No. 21 Squadron RAF-Wikipedia took off from RAF Fersfield.  See p411MACR. 2 airmen.