Lancaster I LM208 - Laastrup N of Viborg - Monument                        Updated: 16 NOV 2018

Mindesten rejst 1946 for flyverne fra LAN LM208
på nedstyrtningsstedet her ved Låstrupvej 40, 8832 Skals
Henning Vindstrup Jensen, dengang 12 år, fortæller mere.

Memorial stone erected in 1946 to the airmen from
LAN LM208 at crash site here at Laastrupvej 40, 8832 Skals.
Henning Vindstrup Jensen, then 12, tells more. 

Foto i våbenhuset, Låstrup Kirke. - Photo in the porch of Laastrup Church.
Øverst/Top: Montgomery, McIntyre, Whitehead. Nederst/Bottom: Findlay, Marriott, Hall, Cumming.