Lancaster I ME650 - Near Skarrild                       Skarrild 2018                     Skarrild 2019                   Updated: 14 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a085001.htm Bowers EGW F/Lt RAF 630 p353.htm LAN ME650 Bomb G Near Skarrild d270844 b111111 c085.htm Skarrild
a085002.htm Carrier W J Wt/O RAAF 630 p353.htm LAN ME650 Bomb G Near Skarrild d270844 b111111 c085.htm Skarrild
a085003.htm Fingland W J P/O RCAF 630 p353.htm LAN ME650 Bomb G Near Skarrild d270844 b111111 c085.htm Skarrild
a085004.htm Langridge AAM Sgt RAF 630 p353.htm LAN ME650 Bomb G Near Skarrild d270844 b111111 c085.htm Skarrild
a085005.htm McLauchlin B P/O RCAF 630 p353.htm LAN ME650 Bomb G Near Skarrild d270844 b111111 c085.htm Skarrild
a085006.htm Stott G R Sgt RAF 630 p353.htm LAN ME650 Bomb G Near Skarrild d270844 b111111 c085.htm Skarrild
a085007.htm Thompson L Sgt RAF 630 p353.htm LAN ME650 Bomb G Near Skarrild d270844 b111111 c085.htm Skarrild


2018 "I forbindelse med RAF´s første bombeangreb på Königsberg (nu Kaliningrad) i Østpreussen nedstyrtede Lancaster ME650 den 27. august 1944 ved
Clasonsborg i Skarrild sogn. Hele besætningen blev dræbt. Den tyske værnemagt ville begrave de dræbte "på stedet", men lokale danske borgere fik udvirket, at de
blev jordfæstet på kirkegården. Dette var en betydelig præstation fra dansk side, idet tyskerne netop fra den 27. august 1944 begyndte at efterleve en ordre om at
nedgrave allierede flyvere "på stedet". Sognets beboere blev af tyskerne beskyldt for at være pro-engelske, da de mødte op for at følge flyverne til graven".  (FAF).
(Se også Operation 30 AUGUST 1944 om hvad tyskere og danskere gjorde ved flyvere fra Lancaster-besætninger skudt ned nær Estruplund, Oue og Dejbjerg.)

Nedstyrtningsstedet er her lige øst for Sdr. Grenevej 4, 6933 Kibæk omkring 1 km sydvest for Clasonsborg, nu Skarrildhus (her). (Kilde: Knud Erik Green via
Skarrild-Karstoft Museum)
Se også Google Map 57 + 630 Squadron og fotos fra 5. maj i Skarrild 2011.
Flyverne er begravet på Skarrild Kirkegård. Se Flyvergraven og mere på www.skarrild.dk, også en video, 1 min. 18. sek.
Her foran Skarrild-Karstoft Museum ses en
propel fra LAN ND478.
Se folderen Flyvergraven i Skarrild fra Arne Mosgaard med siderne 2-3-4-5-6-1 klar til udskrift. Han sendte også Rapport om flystyrt ved Skarrild fra politiet samt
artikel før 2-årsdag, program for mindedag 1946, artikel efter 2-årsdag og beretning 1947 samt Traditionen med kransenedlægning og Mindegudstjeneste 1971 set i Vindposen 1971, fotos 1991 og 2002. Kransenedlægning 2003. Også Breve fra Vera Lynn og program 2004 med mere om Vera Lynn. 7 flyvere. 

"In connection with the RAF´s first bombing raid to Königsberg (now Kaliningrad) in East Prussia Lancaster ME650 crashed on 27 August 1944 at
Clasonsborg in the parish of Skarrild. All of the crew perished. The German Wehrmacht wanted to bury the deceased "on the spot", but local Danish citizens obtained
that they were interred in the churchyard. This was quite an achievement from the Danish side, as the Germans just from 27 August 1944 started obeying an order to
dig down allied airmen "on the spot". Residents of the parish were accused by the Germans of being pro-English, as they showed up to accompany the airmen to
their graves." (FAF).
(See also Operation 30 AUGUST 1944 about what Germans and Danes did with airmen of Lancaster crews shot down near Estruplund, Oue, and Dejbjerg.)
The crash site is here just east of Sdr. Grenevej 4, 6933 Kibæk about 1 km south west of Clasonsborg, now Skarrildhus (here). (Source: Knud Erik Green via
Skarrild-Karstoft Museum)
See also Google Map 57 + 630 Squadron.
The airmen are buried in Skarrild Churchyard.
See photos from 5 May in Skarrild 2011 and the folder The Skarrild Cross by Arne Mosgaard, the pages 2-3-4-5-6-1.
Also RAF Memorial Room 2002 and Wreathlaying 2003. He also sent the accounts Butterflies in the Stomach by Tom Lockett and Wartime Memories by A.G. Buckley together with Letters from Vera Lynn in 2004.
See Grave of the Lancaster Crew and more on www.skarrild.dk - also a video 1 min.18sec. Here in front of
Skarrild-Karstoft Museum is a propeller from LAN ND478.

See No. 630 Squadron RAF * 630 Squadron Home Page * 57 & 630 Squadron Association * Lincolnshire Aviation Heritage Centre * Lancaster photos.
Lancaster I ME650 LE-B took off from RAF East Kirkby at 19:58 on 26 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See p353MACR7 airmen.