Stirling MK IV LK193 -  Coast off Sheringham / Cromer                    Updated: 23 JAN 2023 

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e666002.htm Bennett A O F/Sgt RAF 196 p437r.htm STI LK193 Drop in DK Sheringham/Cromer d030445 b111111 e666.htm UK
e666001.htm Carroll N F/O RAAF 196 p437r.htm STI LK193 Drop in DK Sheringham/Cromer d030445 b111111 e666c.htm Cambridge,UK
e666005.htm Grain J Wt/O RAF 196 p437r.htm STI LK193 Drop in DK Sheringham/Cromer d030445 b111111 e666c.htm Cambridge,UK
e666003.htm Hughes G Wt/O RAF 196 p437r.htm STI LK193 Drop in DK Sheringham/Cromer d030445 b111111 e666c.htm Cambridge,UK
e666006.htm Marshall R E F/Sgt RAF 196 p437r.htm STI LK193 Drop in DK Sheringham/Cromer d030445 b111111 e666c.htm Cambridge,UK
e666004.htm Philo SJV Wt/O RAF 196 p437r.htm STI LK193 Drop in DK Sheringham/Cromer d030445 b111111 e666c.htm Cambridge,UK


Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.


Finn Buch har indhentet disse oplysninger i kort form, her som almindelig tekst:
Natten mellem 2. og 3. april 1945 var
Stirling MK IV LK193 på operation SOE Tablejam 260 med containere, der skulle nedkastes i Danmark. Det forlod flybasen Shepherds Grove kl. 2230, men styrtede ud for kysten ved Sheringham kl. 2250! (Ulykkesbeskrivelsen: "Flyet vides at have ramt havet og eksploderet ud for den
britiske kyst, nær Cromer. Det vides ikke om styrtet skyldtes en teknisk fejl." Cromer er 6,5 km øst for Sheringham. Flyet må være styrtet ned omkring her.) Hele besætningen døde med undtagelse af flyversergent Bennett, som senere døde af sine kvæstelser den 2. juni 1945. CWGC bruger 3. april som dødsdato for andre besætningsmedlemmer, så den dato bruges også her som dato for nedstyrtningen. Se også p437rMACR.

5 besætningsmedlemmer er begravet i en fællesgrav på Cambridge City Cemetery, United Kingdom, også kaldet Newmarket Road Cemetery, se fotos.
Flyversergent Bennett er begravet på Barwell Cemetery.
6 flyvere.

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.


Finn Buch has obtained this information in a short version, here as plain text:
During the night between 2 April and 3 April 1945 Stirling MK IV LK193 was on Operation SOE Tablejam 260 with containers to be dropped in Denmark. It left
Shepherds Grove Air Base at 2230 hrs, but crashed off the coast at Sheringham at 2250 hrs! (Description of Accident: "The aircraft is known to have struck the sea
and exploded off the British Coast, near Cromer. Not known whether crash was due to a technical defect." Cromer is 4 miles east of Sheringham. The plane must have crashed about here.) The whole crew died except F/Sgt Bennett, who later died from his injuries 2 June 1945. The CWGC uses the date of death 3 April for other crewmembers, so that date is also used here as date for the crash.  See Google Map Rebild with 15 + 3 planes lost. See also p437rMACR.

6 airmen. 5 crewmembers are buried in a collective grave at Cambridge City Cemetery, United Kingdom, also called Newmarket Road Cemetery, see photos.
F/Sgt Bennett is buried in Barwell Cemetery.

See No. 196 Squadron RAF -Wikipedia *196 Sqn at Unit Histories. This Stirling took off from RAF Shepherds Grove. Google Map Rebild.
6 flyvere.