B 17G 42-31349 - Dannemare, the Baltic Sea                                                Updated: 11 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777949.htm Barrett E A S/Sgt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e777c e777c.htm NO - CAM
e556035.htm Dickman C W S/Sgt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e556a e556a.htm Ardennes, B
e777183.htm Lapczynsky J 2ndLt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e777n e777n.htm NO - NET
e777950.htm Mahoney J A S/Sgt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e777n e777n.htm NO - NET
u010003.htm Malmfelt R F S/Sgt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 b141044 c010.htm Dannemare
e777951.htm McIlveen C S Capt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e777n e777n.htm NO - NET
e777184.htm Rigg D G S/Sgt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e777n e777n.htm NO - NET
e556004.htm Rotunda C E T/Sgt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e556a e556a.htm Ardennes, B
e777185.htm Scarbrough J D T/Sgt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e777n e777n.htm NO - NET
e777952.htm Williams W D 1stLt USAAF 550 p274.htm B17 4231349 Bomb G Dannemare,BalticS d240244 e777n e777n.htm NO - NET


 B17 42-31349 styrtede ned den 24. februar 1944 et sted i Østersøen i forbindelse med et bombetogt til Rostock.      
"304 B-17 angreb Rostock, og 5 blev skudt ned. Før målet blev formationen angrebet af to Ju88, der affyrede raketter ind i formationen. No. 1 motor blev ramt på
B17 42-31349, der nu gled langsomt ud af formationen. Yderligere tre tyske jagere angreb flyet og no. 3 motor brød i brand. Flyet blev sidst observeret, da det
forfulgt af en Ju88 og en Me110 gled ned mod et lavere skydække. Syv udfoldede faldskærme blev observeret." (FT 86-90-20) Mere i p274MACR.

"Et besætningsmedlem fra dette fly, R.F. Malmfelt, blev den 14. oktober 1944 fundet inddrevet ved Østersødiget (Dannemare Høje her) og der nedgravet af den
tyske værnemagt. "Omkring april 1945" foretog en præst indvielse af stedet, hvor Sgt Malmfelt lå. Et mindesmærke skænket af seks borgere fra Nakskov blev
senere anbragt på stedet." (FAF)

Fra
B17 42-31349 blev 1 flyver begravet i Danmark, 1 i Tyskland og 1 i Belgien. 4 er begravet i USA og 3 har ingen kendt grav.
Se Tegning af besætningen på en B-17*
Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk*B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner*B-17 Flyvende Fæstning. 10 flyvere.

B17 42-31349 crashed on 24 February 1944 somewhere in the Baltic Sea in connection with a bombing raid to Rostock.
"304 B-17s attacked Rostock, and 5 were shot down. Before the target the formation was attacked by two Ju88, which fired rockets into the formation. No. 1 engine
was hit on  B17 42-31349, which slowly glided out of the formation. Another three German fighters attacked the plane, and no. 3 engine caught fire. The plane was
last observed, when it chased by a Ju88 and a Me110 glided down to a lower cloud cover. Seven opened parachutes were observed." (FT 86-90-20) More in p274MACR.

"A crew member from this plane, R.F. Malmfelt, was on 14 October 1944 found drifted ashore at the Baltic Sea Dike (Dannemare Høje
here) and buried there by the German Wehrmacht." A priest blessed the spot where Sgt Malmfelt lay and made it consecrated ground "about April 1945". A memorial stone was donated by
6 citizens of Nakskov at later placed on the spot." (FAF)

1 airman from
B17 42-31349 was buried in Denmark, 1 in Germany and 1 in Belgium. 4 are buried in the USA and 3 have no known grave.

See Drawing of the crew of a B-17 *
Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk * B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
B17 42-31349 was from 550 BS, 385 BG, 93 CBW, 3BD. * 385th Bomb Group Association. This B-17
took off from Great Ashfield - USAAF Station 138 10 airmen.