Halifax VII NP719 - At Nørreskoven, Als                 Monuments 16 SEP 2019                            Updated: 22 OCT 2019

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a113132.htm Crowe C D P/O RCAF 432 p373.htm HAL NP719 Bomb G At Nørreskoven, Als d160944 b180944 c113.htm Aabenraa
a113133.htm Gallagher J C P/O RCAF 432 p373.htm HAL NP719 Bomb G At Nørreskoven, Als d160944 b180944 c113.htm Aabenraa
a113134.htm Gill C F Sgt RAF 432 p373.htm HAL NP719 Bomb G At Nørreskoven, Als d160944 b180944 c113.htm Aabenraa
a113135.htm Labelle JGA P/O RCAF 432 p373.htm HAL NP719 Bomb G At Nørreskoven, Als d160944 b180944 c113.htm Aabenraa
a113136.htm Leblanc JEG F/O RCAF 432 p373.htm HAL NP719 Bomb G At Nørreskoven, Als d160944 b180944 c113.htm Aabenraa
a113137.htm MacCarthy D R P/O RCAF 432 p373.htm HAL NP719 Bomb G At Nørreskoven, Als d160944 b180944 c113.htm Aabenraa
a113138.htm McLeod H N P/O RCAF 432 p373.htm HAL NP719 Bomb G At Nørreskoven, Als d160944 b180944 c113.htm Aabenraa


"Natten til den 16. september 1944 rettede RAF et angreb mod Kiel. I forbindelse med dette bombetogt stødte 2 "Halifax" fly sammen i luften over Als kl. 01.05. Flyene nedstyrtede nord-øst for Elstrup, hvor stumperne spredtes over et mange kvadratkilometer stort område. Samtlige 14 ombordværende flyvere blev dræbt.
Næsten alle disse dræbte flyvere blev begravet den 18. september 1944. Begravelsen foregik uden gejstlig medvirken, og der var intet ceremoniel i forbindelse med jordfæstelsen, som end ikke kirkegårdens graver måtte overvære.
De jordiske rester af flere besætningsmedlemmer forblev krigen ud begravet i en lille høj i Nørreskoven, hvor der den 5. juni 1945 blev afholdt en højtidelighed. Senere overførtes højens indhold til Aabenraa Kirkegaard." (FAF)
HAL NP719 styrtede ned omkring her - se kort og HAL MZ915 styrtede ned omkring her - se kort. Områder, ikke punkter! Med filer fra Gunnar Hounsgaard til
seniorsergent L.Larsen, dengang på Hærens Sergentskole, der da var i Sønderborg, har forsvaret lavet hele informationstavlen sat op
her. Zoom.
Se vragdel fundet SEP 2015, omkring her. Det faldt ned fra et træ sammen med en rådden gren. Fundet af en skovarbejder med aluminiumsstykker. Fra L.Larsen.
Se
Besætningen på Halifax NP719 og Besætningen på Halifax MZ915 og Fly-kollision over Nørreskoven i 2. Verdenskrig med foto af originalt propelblad.

Tyskerne samlede nogle ligdele, der blev begravet i Aabenraa, men resten, så vidt muligt, blev samlet af danske og begravet i højen her.
Se fotos propelblad, høj og mindesten. Hent folderen (klik) Nørreskoven på Als (pdf) fra Naturstyrelsen. Find 7 Englændergraven. 
Se p373MACR. Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. Se Mindesten 16 SEP 2019 dette fly og Artikel: Clive, John og James i JV. Fotos af Bjørn A.A.

"The RAF attacked  Kiel on the night before September 16 1944. In connection with this bombing raid 2 Halifax-planes collided in the air over Als at 0105 hrs. The planes crashed north east of Elstrup, where fragments were scattered over an area of many square kilometres. All 14 crew members on board perished.
Nearly all these killed airmen were buried on September 18 1944. The burial was without ecclesiastical assistance, and there was no ceremonial in connection with the interment, which not even the gravedigger of the cemetery was allowed to attend.
For the duration of the war the mortal remains of several crew members were buried  in a hillock in Nørreskoven, where a ceremony was held on June 5 1945.
Later the contents of the hillock were transferred to Aabenraa Cemetery." (FAF)
HAL NP719 crashed about here and HAL MZ915 crashed about here.
Areas, not points! With files from Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, then at the
Army NCO School, then in Sønderborg, the defence has made the complete information table placed here. Zoom.
See piece of wreckage found SEP 2015 about here. It fell down from a tree with a rotten branch. Found by a forest worker with pieces of aluminium. From L.Larsen.
See the Crew of Halifax NP719 and the Crew of Halifax MZ915 and Airplane collision above "Nørreskoven" World War II and a map of Als.

The Germans collected some parts of bodies, which were buried in Aabenraa, while the rest of them, as far as possible, were collected by Danes and buried in the
hillock here. See photos propeller, hillock and memorial stone. Get the folder Nørreskoven på Als (pdf) from the Danish Nature Agency. Find 7 Englændergraven.

See 432 Sqn RCAF - Wikipedia*Halifax*Halifax-BC Museum.Canada*Halifax-RAF Museum*Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Print * Halifax - Bless 'Em All.
Halifax VII NP719 QO-N took off from RAF East Moor at 22.16 hrs on 15 SEP 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See p373MACR.
See Memorial stone 16 SEP 2019 to this crew and Article in Danish with photos in JV + Translation by AS.  Photos by Bjørn Allerelli Andersen.   7 airmen.