Lancaster I W4330 - Vestbirk                                                                Updated: 07 JAN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014136.htm Finnane B F/Sgt RAAF 460 p163.htm LAN W4330 Bomb G Vestbirk d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014137.htm Harvey B H F/Sgt RAAF 460 p163.htm LAN W4330 Bomb G Vestbirk d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014138.htm James K F/Sgt RAAF 460 p163.htm LAN W4330 Bomb G Vestbirk d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014139.htm Mahoney E A F/O RAAF 460 p163.htm LAN W4330 Bomb G Vestbirk d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014140.htm Mayoh W D Sgt RAF 460 p163.htm LAN W4330 Bomb G Vestbirk d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014141.htm Muir B M F/Sgt RAAF 460 p163.htm LAN W4330 Bomb G Vestbirk d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014142.htm Smith B Sgt RAF 460 p163.htm LAN W4330 Bomb G Vestbirk d210443 b300443 c014.htm Esbjerg


 
"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område.
Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse af allierede flyvere
under besættelsen (se foto). Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd." (FAF)


"Natten mellem den 20. og 21. april 1943 angreb 339 RAF bombefly Stettin (Szczecin). Vejret var klart, og markeringen fra Pathfinders var perfekt. Ca. 40 ha af den
centrale bydel blev ramt, og 13 fabrikker og 380 huse blev totalt ødelagt. 580 personer blev dræbt ved angrebet. Samtidig angreb 86 Stirlings Rostock. -
Samtlige fly fløj ind over Danmark ved Esbjerg.- 13 Lancasters, 8 Halifax og 9 Stirlings gik tabt." (FT 88-32) Af dem gik 19 fly tabt over dansk område.
84 flyvere fra disse angreb har en kendt grav i Danmark. Hertil kommer flyvere uden kendt grav, krigsfanger og flygtende.
  

"Kl. 03.30 vågnede flere beboere i Østbirk og Vestbirk, da W4330 kom flyvende i vestlig retning, i lav højde og forfulgt af en tysk natjager, der sendte den ene
dødbringende salve efter den anden ind i det store bombefly. Pludselig brød Lancasteren i brand, og den havde retning mod de yderste gårde i Vestbirk, men
det lykkedes piloten at trække flyet fri, og det styrtede ned ca. 400 m nord for Vestbirk Station. Flyet eksploderede og brændende vragrester blev spredt over
et stort område, mens den tyske natjager triumferende kredsede over det store bål. Hele besætningen omkom, og sammen med 30 andre flyvere fra 7 andre
nedstyrtninger samme nat blev de begravet om formiddagen den 30. april på Fourfeldt Kirkegaard ved Esbjerg (se foto). Det var den største jordfæstelse af allierede
flyvere i Danmark under besættelsen." (FT 90-49-12)


Se monument rejst på nedstyrtningsstedet
her af egnens beboere. Se de 7 flyvere fra dette fly blandt 47 navne i London og Horsens * Google Map HorsensEH47
Google Map 460 Squadron RAAF-DK.
Se også Lancaster fotos. Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. Foto fra nedstyrtningsstedet.

Se også Kostbar gave på Hitlers fødselsdag - Horsens Folkeblad den 20. april 1988 og De værner om fortiden -
Horsens Folkeblad den 30. april 1996. 7 flyvere

"339 RAF bombers attacked Stettin (Szczecin) on the night before 21 April 1943. The sky was clear, and the marking from Pathfinders was perfect. About 100
acres of the central part of the city was hit, and 13 factories and 380 houses were totally destroyed. 580 persons were killed at the attack. At the same time
Rostock was attacked by 86 Stirlings. - All planes entered Danish airspace at Esbjerg. - 13 Lancasters, 8 Halifax and 9 Stirlings were lost." (FT 88-32)
19 of them were lost over Danish territory. 84 airmen from these attacks have a known grave in Denmark. Airmen with no known grave, POWs and EVDs
must be added.

"At 03:30 a number of residents of Østbirk and Vestbirk woke up, when W4330 came flying west, very low and chased by a German night fighter, which sent
bursts of lethal bullets into the big bomber. Suddenly the Lancaster caught fire, and its direction was towards farms in the outskirts of Vestbirk, but the pilot
managed to pull the plane off, and it crashed about 400 m north of Vestbirk (railway) Station. The plane exploded and burning debris were scattered over a big
area, while the German night fighter triumphantly circled over the big fire. All of the crew perished. The airmen were together with 30 other airmen from 7 crashes
buried before noon on 30 April in Fourfeldt Cemetery at Esbjerg (photo). It was the greatest interment of allied airmen in Denmark during the occupation."(FT 90-49-12)
See monument erected here at the crash site by residents of the area. See the 7 airmen from this plane among 47 names in London and Horsens.

See also Expensive present on Hitler's birthday - Horsens Folkeblad on 20 April 1988 and They cherish the past - Horsens Folkeblad on 30 April 1996.
See Google Map HorsensEH47 and Google Map 460 Squadron RAAF-DK and Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.
See also Lancaster photos. Crash site.

See Lancaster * No. 460 Squadron - Wikipedia * 460 Squadron - Bomber Command WW2
Lancaster I W4330 UV-H took off from RAF Breighton at 21:39 on 20 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this) 7 airmen.