Stirling IV LK238 - Near Vemb                                                           Updated: 15 JAN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888072.htm Abecassis G E S/Ldr RAF 161 p379r.htm STI LK 238 Drop in DK Near Vemb d071044 o888 o888.htm POW
v999005.htm Flower L N P/O RAF 161 p379r.htm STI LK 238 Drop in DK Near Vemb d071044 v999 v999.htm EVD to S
v999006.htm Gee R E F/Lt RAF 161 p379r.htm STI LK 238 Drop in DK Near Vemb d071044 v999 v999.htm EVD to S
v999007.htm Moloney P J P/O RAF 161 p379r.htm STI LK 238 Drop in DK Near Vemb d071044 v999 v999.htm EVD to S
a026001.htm Philp R F P/O RAAF 161 p379r.htm STI LK 238 Drop in DK Near Vemb d071044 b150645 c026.htm Gørding
o888073.htm Walker K H F/O RAF 161 p379r.htm STI LK 238 Drop in DK Near Vemb d071044 o888 o888.htm POW
v999008.htm Woodham S C F/O RAF 161 p379r.htm STI LK 238 Drop in DK Near Vemb d071044 v999 v999.htm EVD to S


"På vej til to jyske modtagepladser med våben til den danske modstandsbevægelse nedstyrtede et Stirling fly natten til den 7. oktober 1944 på gården Stamphøjs
jorder i Gørding sogn. (Måske omkring her.) Ved flyvraget blev fundet et dræbt besætningsmedlem, R.F. Philp fra Queensland i Australien." (FAF)

"Stirling LK238 angrebet af JU 88 ved Nissum Fjord. Højre vinge og to motorer i brand. Flyet styrtede ned kl. 01.00 den 7. oktober 1944 nær Gørding.
Fire fra flyet flygtede tilbage til England, to blev taget til fange og en blev dræbt." (p379rMACR)

Arne Mosgaard sendte Flyvergraven i Gørding * Om LK238 * Flugten gennem et besat land * Nogen hjalp - Gee.
Se også Om 3 engelske flyvere - beretning fra Mogens Pedersen. Mere i engelsk version.Se TV2oj:  Venskaber opstår 28 min. om flyvere, der nåede Sverige. Abecassis og Gee fra STI LK238, Bertie og Mitchell fra LAN ME449 ved Tarm, se TV Tarm 2015. Harington fra MOS RS619. Se kort trailer til filmen Shipbusters.

Se mindesten netop her ved hegnet, hvor Philp blev gravet ned af den tyske værnemagt. Det er ca. 300 m nord for Skalstrupvej 14, 7570 Vemb, ca. 700 m nord for
gården Stamphøj og ca. 3 km nord for Gørding Kirke, hvor Philp blev begravet den 15. juni 1945. Se højtidelighed 2010 med søn af Pilot Abecassis i Venskaber opstår.

Fra STI LK 238 er 1 flyver begravet i Gørding, 2 blev taget til fange og 4 nåede Sverige med hjælp fra modstandsbevægelsen.

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.

7 flyvere.

On its way to two drop zones in Jutland with weapons for the Danish resistance movement STI LK 238 crashed on the night before 7 October, 1944 into a field of
the farm Stamphøj. (Maybe about here.) A perished member of the crew, R.F. Philp from Queensland, Australia was found at the wreck. (Source: FAF)

"Stirling LK238 attacked by Ju 88 at Nissum Fjord. Starboard wing and two engines on fire. Aircraft crashed at 0100 hrs. 7th Oct. near Gørding.
Four of crew escaped back to England, two were captured and one was killed." (p379rMACR)

See the memorial stone just here at the hedgerow, where Philp was dug down by the German Wehrmacht. It is about 300 m north of Skalstrupvej 14, DK-7570 Vemb,
about 700 m north of the farm Stamphøj and about 3 km north of Gørding Church, where Philp was buried on 15 June, 1945.

See also About 3 British airmen - an account from Mogens Pedersen and Statement by GEE, WOODHAM and MOLONEY from Mogens Pedersen. His father
Herluf Pedersen had a citation from General Eisenhower like this and from Air Chief Marshall sir Arthur Tedder just like the ones awarded to a few other citizens.
See files about Jens Ingemann Jørgensen and his assistance (certificates page 7 and 9) to Rowland T. Williams.

1 airman from STI LK 238 is buried in Gørding, 2 became POWs and 4 evaded to Sweden with help from the resistance movement.

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

No. 161 Squadron RAF-Wikipedia* Roll of Honour, Tempsford* Tempsford Special Duties Squadrons* A History of Tempsford Airfield
Stirling IV LK238 MA-X took off from RAF Tempsford at 22.29 hrs on 06 OCT 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Short Stirling  7 airmen.