Lancaster I ME718 - Oue at Hadsund                               Oue 2019                          Updated: 29 MAR 2021   

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a072001.htm Bullock D Sgt RAF 115 p368.htm LAN ME718 Bomb G Oue at Hadsund d300844 b040944 c072.htm Ove or Oue
a072002.htm Chatterton E F/Lt RCAF 115 p368.htm LAN ME718 Bomb G Oue at Hadsund d300844 b040944 c072.htm Ove or Oue
a072003.htm Farndale B Sgt RAF 115 p368.htm LAN ME718 Bomb G Oue at Hadsund d300844 b040944 c072.htm Ove or Oue
a072004.htm Kovacich A M F/O RCAF 115 p368.htm LAN ME718 Bomb G Oue at Hadsund d300844 b040944 c072.htm Ove or Oue
a072005.htm Reeb J C P/O RCAF 115 p368.htm LAN ME718 Bomb G Oue at Hadsund d300844 b040944 c072.htm Ove or Oue
a072006.htm Sankey W G P/O RAF 115 p368.htm LAN ME718 Bomb G Oue at Hadsund d300844 b040944 c072.htm Ove or Oue
a072007.htm Taylor L Sgt RAF 115 p368.htm LAN ME718 Bomb G Oue at Hadsund d300844 b040944 c072.htm Ove or Oue


 Natten til den 30. august 1944 overfløj næsten 600 RAF bombefly Danmark på vej til henholdsvis Königsberg og Stettin. Tyske natjagere angreb især flyene til
Stettin under deres passage af den nordlige del af Jylland og Kattegat. LAN ME718 blev ramt og fløj derpå et øjeblik gennem luften, før den som en brændende fakkel styrtede mod jorden ved Oue (her 400 m vest for Rinddalsvej 1, 9500 Hobro). I nedslaget eksploderede hele bombelasten. Hele besætningen blev dræbt.

Værnemagten gjorde ikke mine til at ville begrave de jordiske rester af de 7 flyvere på anstændig vis. Det gav anledning til drabelige uoverensstemmelser bl.a. mellem
den danske bombesagkyndige og tyskerne. Senere blev der fremskaffet en kiste, der af en bil fra CBU blev bragt til kapellet i Oue i al stilhed. Den 4. september 1944 foretog sognepræst A. Bundgård begravelsen. Kisten var smykket med blomster, men følget bestod kun af få mennesker. Den tyske værnemagt synes at have været uvidende om denne begravelse. (Kilde: FAF)
                

En udvidet version: Da tyskerne ikke ville indsamle de mange ligdele fra flyverne, samlede danskere delene op i kurve. Værnemagten beordrede danskerne til at
udlevere kurvene, der blev gravet ned på nedstyrtningsstedet. Da tyskerne havde forladt området, gravede danskere igen ligene op, fik fremskaffet en kiste og fik den
bragt til kapellet på Oue Kirkegård. (Kilde:
Historisk Samling og Arkiv Himmerland om dette fly og dets besætning.)

Se monument for de 7 flyvere fra LAN ME718 ved Oue Kirke.  Se Lancaster fotos og dele af flyet fundet 2008. Se også Operation 30 AUGUST 1944 - ruter og tab.
7 flyvere.

 On the night before 30 August 1944 nearly 600 RAF bombers flew over Denmark on bombing raids to Königsberg and Stettin. Particularly the planes for Stettin
were attacked by German night fighters, when they were passing the northern part of Jutland and the Kattegat.
LAN ME718 was hit and flew for a moment through
the air before it like a crashed like a burning torch at Oue (
here about 400 m west of Rinddalsvej 1, DK-9500 Hobro). All of the bomb load exploded on impact.
All of the crew were killed.

The German Wehrmacht took no steps to bury the mortal remains of the 7 airmen in a decent manner. This caused stupendous disagreements between the Danish
bomb expert, other Danes and the Germans. Later a coffin was procured. It was secretly brought to the chapel of rest by the civil defence. On 4 November, 1944
vicar A. Bundgård carried out the funeral. The coffin was decorated with flowers, but there were only a few mourners. Apparently the German Wehrmacht knew
nothing of this funeral. (Source: FAF)

An extended version: As the German did not want to pick up the many parts of bodies of the airmen, Danes picked them up into baskets. The Wehrmacht ordered the Danes to hand over the baskets which then were buried at the crash site. Danes disinterred the bodies when the Germans had left the area, procured a coffin and
took it to the chapel of rest at Oue Churchyard. (Source: Hjemmeværnets Historiske Samling i Himmerland about  this plane and its crew.)

See monument to the 7 airmen from LAN ME718 in Oue Churchyard. See parts of the plane found 2008. See also Operation 30 AUGUST 1944 - routes and losses.
See No. 115 Squadron RAF - Wikipedia. This Lancaster -see Lancaster photos- took off from RAF Witchford at 2114 hrs on 29 AUG 1944, see p368MACR. 7 airmen.