Halifax V LL235 - Sea off Tranerodde  77 Squadron LINKS   SDBG * Google Map SDBG-AirmenDK   Updated: 13 MAY 2024  

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777021.htm Armstrong J Sgt RAF 77 p302.htm HAL LL235 Minelaying Sea off Tranerodde d230444 e777 e777.htm NO KNOWN
o888040.htm Harris DMM Sgt RAF 77 p302.htm HAL LL235 Minelaying Sea off Tranerodde d230444 o888 o888.htm POW
a021007.htm Harvey F W F/Sgt RAF 77 p302.htm HAL LL235 Minelaying Sea off Tranerodde d230444 b190644 c021.htm Faaborg
a003004.htm McClelland G F/O RAF 77 p302.htm HAL LL235 Minelaying Sea off Tranerodde d230444 b180644 c003.htm Assens
a113125.htm Redall R Sgt RAF 77 p302.htm HAL LL235 Minelaying Sea off Tranerodde d230444 b060644 c113.htm Aabenraa
e777022.htm Robbins A E F/O RAF 77 p302.htm HAL LL235 Minelaying Sea off Tranerodde d230444 e777 e777.htm NO KNOWN
a113126.htm Thompson E N F/Lt RAF 77 p302.htm HAL LL235 Minelaying Sea off Tranerodde d230444 b010544 c113.htm Aabenraa


"I forbindelse med en minelægningsoperation natten til den 24. april 1944 nedstyrtede en Halifax ved Traner Odde på Als." (FAF) Google Map 77 Squadron DK
Se Natligt luft-drama - -  og  Google Map p302 Halifax LL235 og Positioner LL235da modtaget 8. maj 2024 fra L. Larsen.
Nedstyrtningsstedet var her i havet 200 m fra mindestenen. Se informationstavlen og Flystyrt på Als, informationstavler og Gunnar Hounsgaard.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, dengang på Hærens Sergentskole, lavede forsvaret hele informationstavlen sat op her. Zoom.
Mindestenen blev afsløret den 23. april 2005 her 150 m nordvest for Karlsmindevej 21, 6430 Nordborg. Se program med liste over besætningsmedlemmer.
Se fotos af Monument 2010. Hvert år gennemføres mindehøjtidelighed her af Kontaktudvalget For De Militære Traditioner i Sønderborgområdet med 30-35
mennesker. Udvalget består af 19 foreninger: Hjemmeværn og soldaterforeninger. Der afsluttes med kaffebord. Premierløjtnant J.P.Rasmussen er formand og
presseofficer L.Larsen er sekretær. Til AirmenDK sendte han sin Mindetale 2015, Pressemeddelelse 2017 og folderen 73-årsdagen for flystyrtet ved Karlsminde,
som han justerede i 2017. (Karlsminde er en gård 300 m syd for nedstyrtningsstedet, mens Tranerodde med Tranerodde Fyr er ca. 800 m sydøst for det.)
7 flyvere.
49 flyvere fra 77 Squadron: 23 begravet i Danmark, 4 i Tyskland, 17 ingen kendt grav, 1 krigsfange og 4 flyvere flygtede til Sverige.

"In connection with a minelaying operation on the night before 24 April, 1944 a Halifax crashed at Traner Odde on Als." (FAF)
See Drama in the Night - -
and Google Map p302 Halifax LL235  and Positions LL235eng received on 8 May 2024 from L. Larsen, translated by ABS.
The crash site was here at sea 200 m from the memorial stone. See the information board and Air crashes on Als, information boards and Gunnar Hounsgaard.
With files from Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, the then Army NCO School the defence made the complete information board placed here.  Zoom.
A memorial stone was unveiled on 23 April, 2005
here 150 m northwest of Karlsmindevej 21, DK-6430 Nordborg. See programme with list of the crew.
See photos of the Monument 2010. Every year there is a memorial ceremony here carried out by The Contact Committee for Military Traditions in the Sønderborg
area with 30-35 people. The committee comprises 19 societies, the Home Guard and societies of old soldiers included. A common coffee table is the end of the programme. First Lieutenant P.J. Jørgensen is the chairman and Press Officer L. Larsen is the secretary. To AirmenDK he sent his Memorial Speech 2015,
Press Release 2017 and the folder 73rd Anniversary of the air crash near Karlsminde, which he updated in 2017. (Karlsminde is a farm 300 m south of the crash site.)

No. 77 Squadron - Wikipedia* 77 Squadron Association*Halifax*Halifax-BC Museum.Canada* Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum*p302MACR
Halifax V LL235 KN-L took off from RAF Elvington at 21.00 hrs on 23 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK 7 airmen.
Halifax Mk III at YAM, 23 photos *49 airmen of 77 SQN: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.