Lancaster III LM694 - Aastruplund                                                          Updated: 14 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a023001.htm Dee F J F/Lt RAF 166 p352.htm LAN LM694 Minelaying Aastruplund d270844 b300844 c023.htm Gl. Rye
a023002.htm Fitzgerald J E F/Sgt RCAF 166 p352.htm LAN LM694 Minelaying Aastruplund d270844 b300844 c023.htm Gl. Rye
a023003.htm Holt W A Sgt RAF 166 p352.htm LAN LM694 Minelaying Aastruplund d270844 b300844 c023.htm Gl. Rye
a023004.htm Palmer G W F/O RAF 166 p352.htm LAN LM694 Minelaying Aastruplund d270844 b300844 c023.htm Gl. Rye
a023005.htm Russell J B F/O RCAF 166 p352.htm LAN LM694 Minelaying Aastruplund d270844 b300844 c023.htm Gl. Rye
a023006.htm Schafer J F/Sgt RCAF 166 p352.htm LAN LM694 Minelaying Aastruplund d270844 b300844 c023.htm Gl. Rye
a023007.htm White J P/O RAF 166 p352.htm LAN LM694 Minelaying Aastruplund d270844 b300844 c023.htm Gl. Rye


Denne Lancaster blev på tilbagevejen efter mineudlægning i Danzig/Gdansk-bugten skudt ned af en tysk natjager her over Midtjylland ved Aastruplund.
Se p352MACR * Minelægningsområder * Magnet-mine * Miner 1939-40 * Miner 1940 * Miner 1939-45 * Tyske troppetransportskibe * RAF luftangreb og miner. Nedstyrtningsstedet tæt på er ved mindekorset rejst her efter Danmarks befrielse i maj 1945. Hele besætningen omkom. Se Informationstavle
rejst her.
Se Anders Lund: Mine 7 flyverhelte og Vragdele på siden Åstrupgård. Se også Anders Lund på nedstyrtningsstedet. Se meget på engelsk om John E. Fitzgerald.

Den tyske værnemagt nedgravede ligene af de dræbte flyvere på Gl. Rye Kirkegård, som var afspærret, mens det foregik. Graveren og en anden mand fra byen sneg
sig dog op i kirketårnet, hvorfra de kunne se tyske soldater sparke nogle sække ned i graven. Datoen er usikker, da der intet blev indført i kirkebogen i 1944.
(Kilde: FAF) Dødsattesten og præsten angav at det skete 30 AUG 1944. (Kilde: Anders Lund) Se video 3:53 Flyvergraven på Gl. Rye Kirkegård 5. maj 2020 fra
Anders Lund, som skrev at "sognepræsten på Gl. Rye kirke på smukkeste vis har markeret 75-årsdagen for Danmarks befrielse og mindet de 7 flyvere, der er
begravet på kirkegården. Ud over smukke blomster på graven er der lavet video med opfordring til at tænde lys for håb og frihed, og der er lavet videoandagt i søndags.
Den 5. maj var der klokkeringning og kransenedlæggelse på flyvergraven og senere alsang på det lokale plejehjem. Alt sammen med max. 10 personer og med
afstand. Der er også uploaded en lille video, hvor sognepræsten og jeg taler om krigen og flyverne." Max. 10 personer - en regel under nedlukning under Coronakrisen!

Se flyverne fra dette fly blandt 47 navne i London og Horsens. Se også  Lancaster fotos og Google Map HorsensEH47. 7 flyvere.

On the return flight after minelaying in the Danzig (Gdansk) Bay this Lancaster was shot down by a German night fighter here over the central part of Jutland
at Aastruplund. See p352MACR * Minelaying areas * Mines 1939-40 * Mines 1940 * Mines 1939-45 * German troop carriers * RAF air attacks and mines.
The crash site at close range is at the memorial cross erected here after the liberation of Denmark in May 1945. All of the crew perished.
See Information board
erected here,  overview here and here, at Sandvej 15, 8740 Brædstrup at a small private airfield.
See Anders Lund: MY 7 FLYING HEROES and pieces of wreckage at the website Aastrupgaard. A Canadian website has many details about John Ernest Fitzgerald.

The German Wehrmacht dug down the bodies on Gl. Rye churchyard, which was sealed off, while it happened. However, the grave digger and another resident of
Rye stole a glance at it from the tower of the church, from which they saw German soldiers kicking some bags into the grave. The date is uncertain, as it was not recorded in the parish register in 1944. (Source: FAF) The death certificate and the Vicar stated that it happened on 30 AUG 1944.

See the airmen from this plane among 47 names in London and Horsens. See also Google Map HorsensEH47.
See No. 166 Squadron RAF * 166 Squadron RAF-Lincolnshire.info * Lancaster photos.

Lancaster III LM694 AS-M2 took off from RAF Kirmington at 20.45 hrs on 26 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) p352MACR 7 airmen.