Lancaster I  ME449 - Østergårde south of Tarm      RKSK     Tarm 2015       Updated: 17 JUN 2018

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
v999020.htm Bertie M H P/O RAAF 103 p409.htm LAN ME449 Minelaying Østergårde at Tarm d120345 v999 v999.htm EVD to S
v999018.htm Fairclough T Wt/O RAF 103 p409.htm LAN ME449 Minelaying Østergårde at Tarm d120345 v999 v999.htm EVD to S
v999019.htm Foster K Sgt RAF 103 p409.htm LAN ME449 Minelaying Østergårde at Tarm d120345 v999 v999.htm EVD to S
v999021.htm Mitchell HAS F/O RAAF 103 p409.htm LAN ME449 Minelaying Østergårde at Tarm d120345 v999 v999.htm EVD to S
a101001.htm Morris D Sgt RAF 103 p409.htm LAN ME449 Minelaying Østergårde at Tarm d120345 b120845 c101.htm Tarm
a101002.htm Porter H J F/Sgt RAAF 103 p409.htm LAN ME449 Minelaying Østergårde at Tarm d120345 b120845 c101.htm Tarm
v999017.htm Slater S S/Ldr RAF 103 p409.htm LAN ME449 Minelaying Østergårde at Tarm d120345 v999 v999.htm EVD to S


"Efter at have udlagt miner i Kattegat natten til den 13. marts 1945 var en Lancaster på vej hjem til England. Over Vestjylland blev flyet imidlertid meget pludseligt angrebet af en tysk natjager og skudt i brand.
Det lykkedes 5 af de 7 besætningsmedlemmer at springe ud med faldskærm, mens de 2 skytter, D. Morris og H.J. Porter, endnu sad i flyet, da det brændende
styrtede ned på gdr. Svend Jensens mark i Østergårde." (FAF)
Styrtet var her, overblik her. Det er omkring 300 m nordvest for Skærbækvej 2, 6880 Tarm. (Kilde: Knud Raunkjær, 26. juni 1923 - 26. august 2014.)
Modstandsdatabasen har dette om ham.

Se historien om Englændergraven. Se den danske mindesten mellem de to headstones og RAF gravene i Tarm fra Arne Mosgaard.
Se også øjenvidneberetning fra Knud Raunkjær på siden Danmarks Befrielse 5. maj 1945. Raunkjærgaard er her, Knudevej 3, 6880 Tarm.
Fra LAN ME449 blev 2 flyvere begravet ved Tarm og 5 flygtede til Sverige. Se mere ved hver af de 5 flyvere. Historien om Fosters vej til Sverige er typisk.
Se historien om Bertie og Mitchell i "Welcome to Denmark" fortalt af Gert Laursen i Dansk Militærhistorie. De blev hjulpet på vej af Engberg og Toldstrup.
Se Lancaster ME449 Shot down in Denmark inklusive Mitchell & Bertie's Evasion med pdf-fil på dansk og meget andet af Gail R. Michener, datter af Mitchell.
7 flyvere.

"Airborne 1743 12Mar45 from Elsham Wolds for mining operations in the Kattegat (Silverthorne Region)." (Lost Bombers)
"After a mine laying operation in the Kattegat on the night before 13 March, 1945 a Lancaster was on its way back to England. However, over West Jutland the plane
was suddenly attacked by a German night fighter and caught fire.
5 of the 7 members of the crew managed to bail out, while the 2 gunners D. Morris and H.J. Porter were still sitting in the plane, when it  crashed, burning, into farmer Svend Jensen´s field in Østergårde." (FAF) The crash was here, overview here. It is about 300 m north west of Skærbækvej 2, 6880 Tarm. (Source: Knud Raunkjær)

See the story about the British War Graves. See the Danish memorial stone between the two headstones and the The RAF Memorial at Tarm  from
Arne Mosgaard.  See Eye witness account from Knud Raunkjær. Raunkjærgaard is here, Knudevej 3, 6880 Tarm.

From LAN ME449  2 airmen were buried at Tarm and 5 evaded to Sweden. See more at each of the 5 airmen. The story of Foster´s way to Sweden is typical.
See No. 103 Squadron RAF - Wikipedia.
 LAN ME449 took off from RAF Elsham Wolds at 1743 hrs on 12 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
Lancaster ME449 Shot down in Denmark  including Mitchell & Bertie's Evasion and much more by Gail R. Michener, the daughter of Stoney Mitchell.  7 airmen.