Halifax II HR940 - Kær Hestehave             SDBG * Google Map SDBG-AirmenDK                     Updated: 30 SEP 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a113063.htm Cousin H Sgt RAF 51 p188.htm HAL HR940 Bomb G Kær Hestehave d250743 b290743 c113.htm Aabenraa
a113064.htm Fleming R A Sgt RAF 51 p188.htm HAL HR940 Bomb G Kær Hestehave d250743 b290743 c113.htm Aabenraa
a113065.htm Ford D C Sgt RAF 51 p188.htm HAL HR940 Bomb G Kær Hestehave d250743 b290743 c113.htm Aabenraa
a113066.htm Livermore R E Sgt RAF 51 p188.htm HAL HR940 Bomb G Kær Hestehave d250743 b290743 c113.htm Aabenraa
a113067.htm McLaughlin T Sgt RAF 51 p188.htm HAL HR940 Bomb G Kær Hestehave d250743 b290743 c113.htm Aabenraa
a113068.htm Murray W J Sgt RAF 51 p188.htm HAL HR940 Bomb G Kær Hestehave d250743 b290743 c113.htm Aabenraa
a113069.htm Walsh B T Sgt RAF 51 p188.htm HAL HR940 Bomb G Kær Hestehave d250743 b290743 c113.htm Aabenraa


 "På vej til Hamburg nedstyrtede et "Halifax" fly den 25. juli 1943 i en frugtplantage i Kær, nord for Sønderborg. Flyet blev skudt ned af en tysk natjager.
5 besætningsmedlemmer omkom straks, mens Sgt Livermore og Sgt McLaughlin hårdt kvæstede og døende blev kørt til Landshospitalet i Sønderborg.
Jfr. politiets oplysninger døde den sidstnævnte samme dag, Sgt Livermore 2 dage senere, den 27. juli.
Hele besætningen blev begravet af en tysk feltpræst den
29. juli 1943. Mindesten i Hestehave frugtplantage rejst af U
lkebøl kommune." (FAF) Mere ved hver af de to flyvere.

"En sygeplejerske fortæller, at det fra byens borgere strømmede ind med blomster i de engelske farver til de to flyvere. De tyske vagtposter forbød, at blomsterne blev
afleveret til de forulykkede. Det klarede personalet ved kort at præsentere blomsterne for de forulykkede, hvorefter de blev sat ind til andre patienter."
(Andreas C. Johannsen i Dansk medicinhistorisk årbog 2000 s. 117)

Informationstavlen opsat af Presse- & Informationssektionen ved Hærens Sergentskole 25. juli 2003 siger sådan om flystyrtet i ny udgave 2017:
"Under 2. Verdenskrig, natten mellem den 24. og 25. juli 1943 lettede 791 tungt lastede bombefly fra forskellige Royal Air Force baser i England.
Bombemaskinen var en del af Operation Gomorrah, hvor Hamborg var målområdet, og det var det første bombetogt under denne operation.
Halifax II HR940 fra 51 Squadron blev over Als på vej mod Hamborg angrebet og skudt i brand af en tysk JU88G fra Nachtjagdgeschwader 3.
Bombemaskinen styrtede ned i området knapt 200 meter inde på marken bag denne informationstavle 25. juli 1943 kl. 01:26." Flyvetid 22.56-01.26 var 2 t 30 min.

Mindestenen er rejst her 150 m nord for Arnkilsmaj 2, 6400 Sønderborg. Nedstyrtningsstedet er her ca. 150 m øst for mindestenen.
   
Se pdf-filer 1997 Ildkuglen kom fra England og 2000 Hun glemmer aldrig Livermore og McLaughlin, begge fra Sønderborg Ugeavis.   

Med
filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, Hærens Sergentskole, dengang i Sønderborg, lavede Forsvaret lavet informationstavlen sat op her. Zoom.
I 2018 sendte presseofficer L.Larsen program for mindehøjtidelighed 75 år efter styrtet og folder om Halifax HR940 og dets besætning. Der var 63 mennesker til højtideligheden arrangeret af Kontaktudvalget For De Militære Traditioner i Sønderborgområdet. Heraf kom 29 til kaffebord og foredrag af L. Larsen om hændelsen.
Se også pressemeddelelse 2019 og folder 2019. 76 år efter flystyrtet var der 34 personer og 8 faner ved højtideligheden. L. Larsen sørgede for kaffe med mere.
Se Google Map 51 Squadron og Halifax bombefly.
Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. Se p188MACR. 7 flyvere.

"Heading for Hamburg on 25 July 1943 a Halifax crashed in an orchard in Kær, north of Sønderborg. The plane was shot down by a German night fighter.
5 members of the crew perished immediately, while Sgt Livermore and Sgt McLaughlin, severely wounded and dying, were driven to the hospital in Sønderborg.
According to information from the police, the latter died the same day, Sgt Livermore 2 days later, on 27 July. All of the crew was buried by a German army chaplain
on 29 July 1943. Memorial stone in Hestehave frugtplantage ("Horsegarden orchard") erected by the Municipality of Ulkebøl." (FAF) More at each of the airmen.

The information table placed here on 25 July 2003 relates about the crash in the updated version of 2017:
"During World War II on the night before 25 July 1943 791 heavily loaded bombers took off from a number of Royal Air Force airfields in England.
This bomber was a part of Operation Gomorrah targeting Hamburg, and it was the first bombing raid of this operation.
Halifax II HR 940 of 51 Squadron was attacked over Als on its way to Hamburg by a German night fighter and shot ablaze by the JU88G from Nachtjagdgeschwader 3.
The bomber crashed into the field in an area nearly 200 metres behind this information board on 25 July 1943 at 01.26 hours." Flight 22.56-01.26 on 2 h 30 min.
IBCC has more operational details at each crew member.

The memorial stone is erected here 150 m north of Arnkilsmaj 2, DK-6400 Sønderborg. The crash site is here about 150 m east of the memorial stone.

As seen in the version in Danish the air crash was commemorated both 75 and 76 years later with memorial ceremonies. 63 people attended the ceremony in
2018, while there were 34 people and 8 standards in 2019. Both years people enjoyed a cup of coffee and more. See the folder Halifax HR940 with illustrations.

With files from Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, the Army NCO School, then in Sønderborg,  Danish Defence made the information table placed here. p188MACR.
Halifax II HR940 MH-  took off from RAF Snaith at 22.56 hrs on 24 JUL 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
See No. 51 Squadron RAF - Wikipedia. This Halifax of 51 Squadron took off from Snaith, see also former RAF Snaith. See Google Map 51 Squadron. 7 airmen.