Stirling IV LJ645 - Skæring near Aarhus                                         Updated: 23 JAN 2023 

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888068.htm Flannigan C F/Sgt RAF 570 p426r.htm STI LJ645 Drop in DK Skæring near Århus d230445 o888 o888.htm POW
a118004.htm Hamilton J H F/Sgt RAF 570 p426r.htm STI LJ645 Drop in DK Skæring near Århus d230445 b300445 c118.htm Århus
a118005.htm Hunt WGH F/O RAF 570 p426r.htm STI LJ645 Drop in DK Skæring near Århus d230445 b300445 c118.htm Århus
a118006.htm Johnson K E F/Sgt RAF 570 p426r.htm STI LJ645 Drop in DK Skæring near Århus d230445 b300445 c118.htm Århus
a118007.htm Mombrun G A F/O RAF 570 p426r.htm STI LJ645 Drop in DK Skæring near Århus d230445 b100545 c118.htm Århus
o888069.htm Rawlings R F F/Sgt RAF 570 p426r.htm STI LJ645 Drop in DK Skæring near Århus d230445 o888 o888.htm POW

 
STI LJ645 skudt i brand af tysk flak på vej til en våbennedkastning. Det styrtede ned her. Se fotos fra nedstyrtningsstedet.

3 overlevende flyvere kom 700 m væk fra flyet, inden de fik hjælp. Se mere ved monument og i Google Map p426r
samt i Den sidste våbenflyvning fra Arne Mosgaard. Se også MACR (Rapport om savnet fly) p426rMACR.

De 3 omkomne flyvere, der sad fastspændt i flyet, blev næste morgen bjerget ud, bl.a. under medvirken af Vagtværnet. Også de dræbte flyvere blev bragt til det
tyske lazaret. Mombrun blev begravet senere. Se F/O G.A. Mombrun og Flyvere på Aarhus Kommunehospital.

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map Rebild Mindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.

6 flyvere.

STI LJ645 caught fire, when German flak hit it, while it was on its way to drop weapons. It crashed here. See photos from the crash site.
See also MACR (Missing Air Crew Report) p426rMACR.

3 survivors got 700 m away from the plane before they got help. See more at monument, Google Map p426r and The last weapon flight from Arne Mosgaard.

The 3 perished airmen, who were locked in their seat belts in the plane, were taken out next morning by the security guard and others. Also the deceased airmen
were taken to the German field hospital. Mombrun was buried later. See F/O G.A. Mombrun.
Royal Air Force WWII 38 Group Squadrons Veterans´ Stories has this about Mombrun, also with some information about the rest of the crew of STI LJ645.

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
and the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to
the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

See No. 570 Squadron RAF  and  570 Squadron. This Stirling took off from RAF Rivenhall.
6 airmen.